Datasäkerhet

Datasäkerhet

Dina uppgifter är i trygga händer.

Företag från mer än 100 länder över hela världen har gett oss förtroendet att hantera uppgifter om hundra tusentals anställda. Vi tar det förtroendet på allvar.

Datasäkerhet Global Shares

Betrodda av företag över hela världen

Ett särskilt utsett säkerhetsteam

Ett särskilt utsett säkerhetsteam

Att garantera säkerheten av våra kunders uppgifter är vår högsta prioritet. Sekretess, integritet och säkerhet – alltid.

Global Shares använder ett team med specialister inom cybersäkerhet, IT och efterlevnad som skyddar vårt system och anpassar det till förändringar inom nätsäkerhet och lagstiftning. Teamet har ansvar för säkerhetsgranskningar av tredje part, penetrationstest, SSAE18-kontroller, kundbesök och due diligence inom säkerhetsområdet. En gransknings- och riskkommitté (Audit and Risk Committee) finns också på plats för en oberoende överblick över säkerhet och potentiella hot. Om en risk skulle identifieras agerar vi snabbt för att minska dess effekter.

Säker behandling

Varje dag lagrar och behandlar vi stora volymer uppgifter från aktieprogram för anställda, inklusive:

  1. Bankkontouppgifter
  2. Personuppgifter om anställda
  3. Skatteinformation
  4. Transaktionsinformation från aktiehandel
Padlock

Strikt regelverk

Vi följer de strikta regelverk som gäller till fullo och använder branschledande standarder för kryptering. Vi övervakar våra uppgifter kontinuerligt för att identifiera och hantera potentiella hot.

Spara tid och pengar

Global Shares-produkten är en molnbaserad hybridlösning där allt lagras centralt och kunderna får tillgång via en webbläsare och internetuppkoppling. Detta betyder att vi snabbt kan rulla ut säkerhetsuppdateringar så att säkerhet och säkerhetskopiering hanteras friktionsfritt. Du behöver inte tänka på kostnaderna för de avancerade IT-resurser som behövs för att säkerställa att uppgifterna i aktieprogrammet är säkra och uppfyller regelverket – vi tar hand om det på vår plattform.

Spara tid och pengar

Vill du veta mer?

Kontakta en av våra experter för att få en demo (utan förpliktelser).