Datasäkerhet

Datasäkerhet

Dina uppgifter är i trygga händer.

Företag från mer än 100 länder över hela världen har gett oss förtroendet att hantera uppgifter om hundra tusentals anställda. Vi tar det förtroendet på allvar.

särskild säkerhet

Ett särskilt utsett säkerhetsteam

Att garantera säkerheten av våra kunders uppgifter är vår högsta prioritet.  Sekretess, integritet och säkerhet – alltid.

Global Shares använder ett team med specialister inom cybersäkerhet, IT och efterlevnad som skyddar vårt system och anpassar det till förändringar inom nätsäkerhet och lagstiftning. Teamet har ansvar för säkerhetsgranskningar av tredje part, penetrationstest, SSAE18-kontroller, kundbesök och due diligence inom säkerhetsområdet. En gransknings- och riskkommitté (Audit and Risk Committee) finns också på plats för en oberoende överblick över säkerhet och potentiella hot. Om en risk skulle identifieras agerar vi snabbt för att minska dess effekter.

Säker behandling

Varje dag lagrar och behandlar vi stora volymer uppgifter från aktieprogram för anställda, inklusive:

Bankkontouppgifter

Personuppgifter om anställda

Skatteinformation

Transaktionsinformation från aktiehandel

Strikt regelverk

Vi följer de strikta regelverk som gäller till fullo och använder branschledande standarder för kryptering. Vi övervakar våra uppgifter kontinuerligt för att identifiera och hantera potentiella hot.

regelverk
tid är pengar

Spara tid och pengar

Global Shares-produkten är en molnbaserad hybridlösning där allt lagras centralt och kunderna får tillgång via en webbläsare och internetuppkoppling. Detta betyder att vi snabbt kan rulla ut säkerhetsuppdateringar så att säkerhet och säkerhetskopiering hanteras friktionsfritt. Du behöver inte tänka på kostnaderna för de avancerade IT-resurser som behövs för att säkerställa att uppgifterna i aktieprogrammet är säkra och uppfyller regelverket – vi tar hand om det på vår plattform.

Efterlevnad och regelverk

Global Shares regleras och är godkänt och certifierat av ett stort antal lagstadgade och icke lagstadgade organ och processer, inklusive:

Den irländska dataskyddskommissionen (The Data Protection
Commissioner Ireland)

MiFID

FINRA/SEC

Maltas finansmyndighet (Malta Financial
Services Authority)

EU:s dataskyddslagstiftning (GDPR)

efterlevnad och regelverk

För mer detaljerad information om våra rättsliga förpliktelser, certifieringar och våra säkerhetspolicyer.

Är du redo att låta Global Shares
ta hand om ditt aktieprogram?

Begär en demo

Upptäck kraften in anställdas ägande.
Förenkla aktieplanadministrationen och Cap Table hanteringen med världens #1 oberoende globala leverantör.

Boka din demo nu så visar vi hur vår banbrytande teknik kan att engagera era anställda och förenkla allt från aktieägande och planhantering till finasiell rapportering och aktiehandel.

 

Betrodda av företag över hela världen

Lär dig hur Global Shares hjälper företag över hela världen att attrahera och motivera de bästa medarbetarna.

Cargill-logotyp, grå
Generali-logotyp, grå
GSK-logotyp, grå
Krispy Kreme-logotyp, grå
Loreal
Få en unik insikt i medarbetarägande. Lär dig de bästa sätten för att utforma, kommunicera och implementera en strategi för
medarbetarägande i syfte att locka, behålla och engagera toppmedarbetare.