Global efterlevnad

Nå världen direkt på ett enkelt sätt.

Vårt globala Complianceteam består av bolagsjurister, skatteexperter och auktoriserade aktieprogramspecialister, som arbetar tillsammans för att tillse att din verksamhet uppfyller alla krav – på global nivå.

Efterlevnad
Global Shares Globala Complianceteam

Kvalitetsgaranti och service utan problem.

Spara tid och pengar med vår praktiska, tydliga och kostnadseffektiva juridiska information och skatteinformation som är specialanpassade för dina program och de länder där de gäller. Vi hanterar svårigheter och erbjuder en tydlig och pragmatisk lösning.

Minskad risk.

Vårt bidrag gör så att du uppfyller alla krav från ett juridiskt och regelmässigt perspektiv.

Efterlevnad 1

Med Global Shares får du:

Efterlevnad 2

Tillgång till en marknadsledande databas
av juridisk information och skatteinformation

Efterlevnad 2

Erfarna och specialiserade
rådgivningstjänster

Efterlevnad 4
Efterlevnad 5

Skräddarsytt för dig

Vi förstår att varje företag är unikt och därför identifierar vi de särskilda juridiska och regelmässiga frågor eller åtgärder som måste hanteras i samband med varje tilldelning eller erhållen inlösen – skräddarsydda utifrån dina behov.

Vi hjälper dig med:

Efterlevnad 6

Juridiska due diligence-genomgångar (värdepapperslagar, växelkurskontroller, anställningslagar, datasekretess, översättningar, kommunikation etc.)

Efterlevnad 7

Skatteefterlevnad (anställd och arbetsgivare)

Efterlevnad 8

Programdokumentation och landspecifika texter

Efterlevnad 9

Introduktion och implementering av alla typer av internationella aktieprogram för anställda

Efterlevnad 10

Handlingar till tillsynsmyndigheter

värdepapper

Särskilda projekt (elektronisk namnteckning, datasekretess, undantagsskrivelser etc.)

Efterlevnad 11

Landspecifika frågor och analys

Efterlevnad 12

Granskad rådgivning och juridiska utlåtanden, där så behövs

Begär en demo

Upplev hur Global Shares kan förändra ditt sätt att hantera dina anställdas aktieprogram och dra full nytta av fördelarna med medarbetarägande.

Hundratals företag världen över har redan gett oss sitt förtroende, bland annat:

Efterlevnad 13

Global Shares Academy

Efterlevnad 14

Vet du skillnaden mellan RSA och RSU, eller mellan LTI program och ESOP? Global Shares Academy är din kompletta uppslagsbok när det gäller aktieprogram. Låt våra experter vägleda dig.

Vi är specialiserade på att hjälpa företag att få ut så mycket som möjligt av sitt medarbetarägande. Följ våra handböcker och mallar för bättre tillväxt.

Medarbetare som är engagerade innebär ökad lönsamhet och tillväxt. Missa inte våra artiklar om hur du kan inspirera och leda din personal.