Finansiell rapportering

Automatisera allt.

Våra lösningar för finansiell rapportering integrerar alla uppgifter från ditt aktieprogram och förenklar utgiftshantering, informationsutlämning och rapportering av uppskjuten skatt och vinst per aktie (EPS). Vi erbjuder en lösning som uppfyller redovisningsprinciperna enligt US GAAP och ASC 718 samt en lösning för IFRS 2.

Betrodda av företag över hela världen

Cargill-logotyp, grå
Generali-logotyp, grå
GSK-logotyp, grå
Krispy Kreme-logotyp, grå
Loreal
tid är pengar

Tid är pengar

Finansiell rapportering behöver inte vara tidskrävande och komplicerad – vi lagrar allt under samma tak för full transparens. Håll koll på ditt resultat och få tillgång till viktig skatteinformation med en knapptryckning, för investerare, revisorer, tillsynsmyndigheter och samarbetspartner.

Informationstabeller på ett ögonblick

Funktionaliteten för finansiell rapportering är länkad till vårt aktieprogramsystem så uppdateringar av deltagare eller beviljande gäller från registrerat datum. Erhållna tilldelningar, förluster och transaktioner redovisas när de inträffar och deras påverkan på värdering, bokförda utgifter och annan finansiell rapportering sker omedelbart.

– Förenkla –

Värdering till verkligt värde

Beräkning och fördelning av utgifter

Beräkning av skatteeffekter

Vinst per aktie

Hantering av förluster

Informationsutlämnande

Begär en demo

Upptäck kraften in anställdas ägande.
Förenkla aktieplanadministrationen och Cap Table hanteringen med världens #1 oberoende globala leverantör.

Boka din demo nu så visar vi hur vår banbrytande teknik kan att engagera era anställda och förenkla allt från aktieägande och planhantering till finasiell rapportering och aktiehandel.

 

Få en unik insikt i medarbetarägande. Lär dig de bästa sätten för att utforma, kommunicera och implementera en strategi för
medarbetarägande i syfte att locka, behålla och engagera toppmedarbetare.