Finansiell rapportering

Automatisera allt.

Våra lösningar för finansiell rapportering integrerar alla uppgifter från ditt aktieprogram och förenklar utgiftshantering, informationsutlämning och rapportering av uppskjuten skatt och vinst per aktie (EPS). Vi erbjuder en lösning som uppfyller redovisningsprinciperna enligt US GAAP och ASC 718 samt en lösning för IFRS 2.

Finansiell rapportering
tid är pengar

Tid är pengar

Finansiell rapportering behöver inte vara tidskrävande och komplicerad – vi lagrar allt under samma tak för full transparens. Håll koll på ditt resultat och få tillgång till viktig skatteinformation med en knapptryckning, för investerare, revisorer, tillsynsmyndigheter och samarbetspartner.

Informationstabeller på ett ögonblick

Funktionaliteten för finansiell rapportering är länkad till vårt aktieprogramsystem så uppdateringar av deltagare eller beviljande gäller från registrerat datum. Erhållna tilldelningar, förluster och transaktioner redovisas när de inträffar och deras påverkan på värdering, bokförda utgifter och annan finansiell rapportering sker omedelbart.

Finansiell rapportering 1
Finansiell rapportering 2

– Förenkla –

Finansiell rapportering 3

Värdering till verkligt värde

Finansiell rapportering 4

Beräkning och fördelning av utgifter

Finansiell rapportering 5

Beräkning av skatteeffekter

Rapportering

Vinst per aktie

Finansiell rapportering 6

Hantering av förluster

Finansiell rapportering 7

Informationsutlämnande

Begär en demo

Upptäck kraften in anställdas ägande.
Förenkla aktieplanadministrationen och Cap Table hanteringen med världens #1 oberoende globala leverantör.

Boka din demo nu så visar vi hur vår banbrytande teknik kan att engagera era anställda och förenkla allt från aktieägande och planhantering till finasiell rapportering och aktiehandel.

 

Finansiell rapportering 8

Betrodda av företag över hela världen

Lär dig hur Global Shares hjälper företag över hela världen att attrahera och motivera de bästa medarbetarna.
Cargill
Generali
GSK
Krispy Kreme
Loreal
McDonalds
Sage

Global Shares Academy

Finansiell rapportering 9

Vet du skillnaden mellan RSA och RSU, eller mellan LTI program och ESOP? Global Shares Academy är din kompletta uppslagsbok när det gäller aktieprogram. Låt våra experter vägleda dig.

Vi är specialiserade på att hjälpa företag att få ut så mycket som möjligt av sitt medarbetarägande. Följ våra handböcker och mallar för bättre tillväxt.

Medarbetare som är engagerade innebär ökad lönsamhet och tillväxt. Missa inte våra artiklar om hur du kan inspirera och leda din personal.