Finansiell rapportering

Automatisera allt.

Våra lösningar för finansiell rapportering integrerar alla uppgifter från ditt aktieprogram och förenklar utgiftshantering, informationsutlämning och rapportering av uppskjuten skatt och vinst per aktie (EPS). Vi erbjuder en lösning som uppfyller redovisningsprinciperna enligt US GAAP och ASC 718 samt en lösning för IFRS 2.

Financial-Reporting-value-prop

Betrodda av företag över hela världen

Tid är pengar

Tid är pengar

Finansiell rapportering behöver inte vara tidskrävande och komplicerad – vi lagrar allt under samma tak för full transparens. Håll koll på ditt resultat och få tillgång till viktig skatteinformation med en knapptryckning, för investerare, revisorer, tillsynsmyndigheter och samarbetspartner.

Informationstabeller på ett ögonblick

Informationstabeller på ett ögonblick

Funktionaliteten för finansiell rapportering är länkad till vårt aktieprogramsystem så uppdateringar av deltagare eller beviljande gäller från registrerat datum. Erhållna tilldelningar, förluster och transaktioner redovisas när de inträffar och deras påverkan på värdering, bokförda utgifter och annan finansiell rapportering sker omedelbart.

Shapes-linear
Värdering till verkligt värde

Värdering till verkligt värde

Beräkning och fördelning av utgifter

Beräkning och fördelning av utgifter

Beräkning av skatteeffekter

Beräkning av skatteeffekter

Vinst per aktie

Vinst per aktie

Hantering av förluster

Hantering av förluster

Informationsutlämnande

Informationsutlämnande

Vill du veta mer?

Kontakta en av våra experter för att få en demo (utan förpliktelser).

Artiklar, e-böcker, poddar, webbseminarier och annat om aktiesparande

Global Shares Academy är en plats där folk från alla möjliga branscher kan lära sig mer om medarbetarägande.

Global Shares Academy