IFRS 2

Om IFRS 2

Principen för IFRS 2 är där ett företag erkänner en kostnad för varor eller tjänster med kredittransaktionens redovisad som en skuld.

IFRS 2 är en av de mest utmanande redovisningsstandarderna, eftersom det handlar om komplexa värderingsfrågor.

Denna standard infördes i februari 2004 och fordrar beräkning och redovisning för alla aktiebaserade betalningstilldelningar.

IFRS2 gäller transaktioner mellan anställda och utomstående, vare sig löst i kontanter eller i aktiefondsinstrument.

Standarden kräver av enheterna att erkänna alla aktiebaserade tilldelningar baserat på verkligt värde, när varorna och tjänsterna tas emot, som bestäms vid tilldelningstidpunkten för aktiebaserade betalningar som utfärdas till anställda.

Eftersom aktierelaterade ersättningar har blivit en större del av anställd- och chefsersättning trodde normgivare att aktiebaserade betalningstilldelningar är en integrerad del av en total kompensationspaket.

Det drogs slutsatsen att ett företag bör erkänna en utgift för aktiebaserade betalningar, precis som det gör för kontant ersättning.

Under den tilldelningsdatum som används i IFRS2, mäter en enhet det verkliga värde som en aktiebaserad tilldelning utfärda till en anställd vid tilldelningstidpunkten.

Entiteten justeras inte verkligt värde efteråt, oavsett icke uppskattning eller förverkande, såvida det inte finns en ändringar i tilldelningen. Detta kan resultera i en entitet som tar kostnaden även om inget värde finns för den anställde.

Detta mer konservativa synsätt föredras och är kompatibelt i jämförelse med innan införandet av standarden, där ingen kostnad erkändes på tilldelningar med värde för den anställde.

IFRS 2 Rapporteringspaket

 • IFRS 2 Värdering av delbeloppsnivå

  Vår Black Scholes-modell värderar alla bidrag & tilldelningar på delbeloppsnivå så att värderingarna kan konfigureras för att uppfylla exakta IFRS2-krav för våra kunder.

 • IFRS 2 Offentliggöranderapportering

  Access all of your complex disclosure figures for quarterly and end of year submissions from our detailed disclosure reporting entries.

 • IFRS 2 Verkligt värde-rapportering

  Generera våra verkligt värde-rapporter i flera format.

  Vi har omfattande rapportering för alla Black Scholes-ingångar samt detaljerade bearbetade och icke-bearbetade verkligt värde-rapporter.

 • IFRS 2 Uppskjutna skatterapporter

  Mät uppskjutna skattefordringar utifrån belopp för vilka avdrag beräknas; mät återigen uppskjutna skattefordringar baserat på aktiekursen (egenvärde) varje balansdag. När egenvärdet vid exit är mindre än tilldelningstidpunktens verkliga värde, utifrån ackumulerade skattemässiga fördelar redovisas egenvärde.

 • IFRS 2 Periodiserade kostnader

  Med vår upplupen kostnadsrapportering kan du generera upplupna kostnadsrapporter efter enhet, dotterbolag, avdelning, sektion och många andra deltagarnivåfält.

  Få dina Final 28-kostnadsanalys i de formatet du vill med vår kostnadsrapportering med möjlighet att tillämpa prestandafaktorer där det behövs och en fullständig verifieringskedja som leder tillbaka till den ursprungliga värderingen.

 • IFRS 2 Verklig vinst per aktie

  Se till att dina entiteter kan offentliggöra vinst per aktie genom att beräkna och offentliggöra vinst per aktie i enlighet med IFRS.

  Det utbud av EPS & gemensam motsvarighetsrapportering underlättar denna leverans.

Skillnader i behandlingen av kompenserande aktieoptioner enligt IFRS 2 jämfört med ASC 718

Skillnaderna kommer att påverka ett företags redovisade resultat, effektiv skattesats och kassaflöden vid antagandet av IFRS. Enligt ASC 718 kräver IFRS att ett företag registrerar en utgift för personaloptionstilldelning baserat på optionens verkliga värde vid tilldelningstidpunkten.

Skattemässiga fördelar redovisade enligt IFRS baseras dock på det uppskattade framtida skatteavdraget på balansdagen. I de flesta jurisdiktioner skulle skatteavdraget baseras på ”egenvärde” av optionen vid inlösen, dvs aktievärdet utöver optionens lösenpris.

Följaktligen, för optioner tilldelade med ett lösenpris som är lika med (eller överskrider) det skäligt marknadsvärde av aktierna redovisas ingen uppskjuten skatt enligt IFRS vid tidpunkten för beviljandet eftersom inget inneboende skatteavdrag finns i priset på den tiden.

Skattemässiga förmåner redovisas endast när och till den utsträckning aktiekursen stiger.

Vanligtvis kommer detta att följa, ofta efter en avsevärd tid, noterad bekostnad.

  • Tjänster & support

   Att ha tillgång till vår programvara för att automatisera din rapportering är en sak, men Global Shares går längre när det gäller att skapa oklanderlig finansiella rapporter. Vårt specialistteam kommer att hjälpa till att implementera din historikdata samt ge vägledning och lösningar om hur du använder programvaran bäst framöver.

   Läs mer

  • Se vår IFRS 2-rapporteringsprogramvara i praktiken. Begär en snabb demo.

  • Begär demo