Ekonomiskt välbefinnande och aktieersättning: därför är utbildning avgörande för framgång

Ekonomiskt välbefinnande och aktieersättning: därför är utbildning avgörande för framgång

Arbetsgivare kan hjälpa anställda att se efter sitt ekonomiska välbefinnande, men det handlar om så mycket mer än att bara se till att de får en bra lön.

Finansiell hälsa är en persons förmåga att tillmötesgå både sina nuvarande och framtida finansiella förpliktelser, samtidigt som man beaktar hur trygg personen känner sig inför sin ekonomiska framtid. Arbetsgivare som förbättrar sina anställdas förmånspaket med tillgång till andra förmåner – som pension, sjukförsäkring och aktieersättning – kan verkligen göra skillnad.

Anställda föredrar förstås arbetsgivare som tar hand om dem och söker aktivt efter sådana. Det är också allmänt känt att företag som värdesätter sin personal och behandlar dem väl också upplever fördelar i form av lojalitet, engagemang och att personalen stannar.

Aktieersättning är något som verkligen kan skapa en känsla av syfte och ägarskap för alla anställda, oavsett ålder, kön eller nationalitet. Personal som har samma mål som arbetsgivaren vill att det ska gå bra för företaget. Att ha en övertygande, ekonomisk orsak att stanna kvar ger dem motivation. Det kan också hjälpa till att locka ny talang, eftersom en aktieersättningsplan är en mycket önskvärd komponent som kan ge dig en fördel över konkurrenterna.

Aktieersättning kan därför vara en central del av de anställdas ekonomiska välbefinnande – men det är viktigt att inte glömma bort utbildningsdelen.

Vad är ekonomiskt välbefinnande?

När vi säger ekonomiskt välbefinnande och kontroll över ekonomin menar vi alla faktorer och frågor som en person kan ha angående sin ekonomi. Vägen mot att utveckla ekonomisk medvetenhet liknar Maslows behovstrappa eftersom den beaktar att behoven förändras allt eftersom personer utvecklas, eftersträvar och uppnår varje ekonomiskt mål.

Genom att utveckla sina finansiella kunskaper kan anställda utveckla en varaktig plan för att uppnå sina nuvarande och framtida finansiella mål, såsom:

 • Budgetering och att hålla utgifterna inom inkomsternas gränser
 • Vara ekonomiskt förberedd på nödsituationer
 • Vara medveten om, och ha tillgång till, den information som krävs för att fatta bra ekonomiska beslut
 • Planera för framtiden

Dessa kunskaper beaktar saker som besparingar, skuldhantering, skatter, amorteringar, familjeåtaganden, budgetar, pensioner och framtidsplanering.

Ekonomisk utbildning och aktieprogram för medarbetare

När du introducerar och driver en aktiebaserad kompensationsplan (en typ av icke-kontantutbetalning som ett företag erbjuder till anställda för att äga en del av företaget), vare sig det är ett ESPP (aktiesparprogram för medarbetare), RSU (begränsade aktieenheter) eller något annat erbjudande, är det viktigt att medarbetarna förstår alla tekniska detaljer.

Beroende på vilket alternativ du väljer kan det finnas olika finansiella belöningar för deltagare, som rabatterad tillgång till företagsaktier, eller vare ett kostnadseffektivt sätt att skapa ett disciplinerat sparprogram. Plus att det kan finnas skatteförmåner.

Därför är utbildning så viktigt. Att ha ett bra erbjudande är till ingen nytta om personalen inte kan förstå det. Om de inte förstår programmet kommer de inte att se fördelarna, vilket betyder att de är mindre benägna att gå med eller delta, vilket slutligen blir en ond cirkel. Därför är det avgörande att hjälpa och utveckla de anställdas finansiella kunskaper.

Att ta sig tid i början till att engagera medarbetare och förklara hur deras aktieutmärkelser passar med deras egna ekonomiska liv, och därmed hur det påverkar deras ekonomiska välbefinnande, är en viktig hörnsten.

Några faktorer som är bra att förklara är följande:

 • Vilka anställda som är berättigade att delta
 • Om det finns några begränsningar för att ta del av planen och hur man anmäler sig
 • Om det finns någon intjänandeperiod och i så fall hur den fungerar
 • Hur man köper aktier och när man kvalificerar sig
 • Om det finns några skattekonsekvenser
 • Viktiga datum, t.ex. inbjudningsdatum, sista ansökningsdag, första månad för löneavdrag, kontraktets startdatum, förfallodatum och så vidare
 • Vad händer med kapitalet om de lämnar företaget

Tydlig kommunikation

Vi rekommenderar ett holistiskt tillvägagångssätt för implementeringen och hanteringen av aktieprogrammet för att se till att det har bästa möjliga integreringsmöjlighet. På Global Shares anser vi att utbildning och finansiella kunskaper går hand i hand med aktieersättning, vilket är varför vi har byggt in det i våra program.

Med vår säkra, anpassningsbara medarbetarportal online kan ditt team se aktiernas potential med hjälp av interaktiva bilder och ekonomiska beräkningsprogram. Deltagare kan när som helst logga in på Global Shares aktieportal och enkelt sälja aktier, ta emot bidrag och lösa in optioner, oavsett var i världen de är baserade.

För arbetsgivare har vi en guide för finansiell rapportering som gör att du omedelbart kan skapa redovisningsrapporter för aktiekompensation via vår omfattande svit för finansiell rapportering. Du kan enkelt automatisera utgifter, informationsutlämnande, uppskjuten skatt och EPS-rapportering, analysera data om aktieprogrammets deltagare eller samla in information om specifika typer av utmärkelser/bidrag i realtid. Allt du behöver finns på ett ställe.

Be om en gratis demo

På Global Shares är medarbetarägande kärnan i allt vi gör och vi tillämpar det inom alla aspekter av vår verksamhet. Vi vet att tillgång till information är avgörande. Om personalen inte har någon insyn i utmärkelserna, hur de fungerar eller hur de påverkar deras ekonomiska välbefinnande, så kommer kompensationsprogrammet inte att fungera som du vill att det ska göra.

Kontakta oss för att ta reda på hur vi kan hjälpa dig att börja utnyttja kraften i medarbetarägande och hjälpa dina anställda med deras finansiella kunskaper.

Medarbetarägande, förenklat. Det är det vi sysslar med.


Be om en demo

Observera! Publikationen innehåller endast allmän information och Global Shares ger inte, genom denna artikel några råd, oavsett om det gäller juridiska, finansiella, skatterelaterade, företagsrelaterade, professionella eller andra råd. Global Shares Academy är inte en ersättning för professionell rådgivning och ska inte heller användas som sådan. Global Shares åtar sig inget ansvar för tillförlitligheten i informationen i detta dokument.

Läs våra senaste inlägg

Tänkvärt

Registrera dig för att få tänkvärda insikter om en rad ämnen som kan bidra till att ditt företag växer.