Intjänande av aktier – Vesting – Din guide för 2022

Intjänande av aktier – Vesting – Din guide för 2022

Intjänande av aktier, eller vesting, är en viktig komponent att tänka på när man erbjuder anställda aktieersättning som en del av deras ersättningspaket. Det bestämmer när en medarbetare kommer att få full rätt till sin aktieutmärkelse.

I det här inlägget tar vi upp:

Vad är vesting?

Vesting är processen att få 100 % ägande av en tillgång. När anställda tilldelas en tillgång på dag ett har de inte full kontroll över den förrän intjänandetiden (vesting period) är över.

När intjänandetiden (vesting period) är över äger de tillgången fullt ut och kan lösa in (dvs. köpa) och/eller sälja den.

Hur fungerar vesting?

Vesting fungerar genom att man skapar kriterier för att bli ägare till en tillgång. Om kriterierna inte har uppfyllts är aktien ännu inte intjänad. Här är de tre huvudkriterierna för vesting:

– Milstolpebaserad vesting: En mottagare kan tjäna sin tillgång när företaget genomför ett projekt, t.ex. IPO, eller han/hon uppnår prestationsmål.

– Tidsbaserad vesting: Aktieoptioner är vanligen tidsbaserade. Om en option har en 3-årig intjänandetid (vesting period) måste mottagaren vänta tre år för att få sina optioner baserat på dess intjänandeschema (vesting schedule) som kan vara ”cliff vesting” eller graderad vesting.

– Hybrid vesting: Intjänande för begränsade aktier (RSU) är vanligtvis en hybrid variant i privata företag.

Ett intjänandeschema (vesting schedule) avgör i hög grad hur attraktiv aktieersättningen är och hur bra den fungerar för att hålla kvar personalen. Prata med oss idag om du har några frågor om vesting.

CONTACT BLOCK

Intjänandescheman (vesting schedules): Cliff vesting, Graded vesting och Immediate vesting

Ett intjänandeschema finns vanligtvis i tre typer. Exemplet nedan visar tydligt hur varje typ fungerar.

Helt/hela tjänstgöringsårCliff vesting (över tre år)Graded/ratable vesting (över sex år)Immediate vesting
10%0%100%
20%20%Noll
3100%40%Noll
4Noll60%Noll
5Noll80%Noll
6Noll100%Noll

Cliff vesting:

Det är en process där en deltagare får full äganderätt vid ett givet datum. Tänk dig att du erbjuder dina anställda 300 aktier i aktieoptioner med ett 3-årigt cliff vesting-schema. Detta innebär att de inte kan köpa dem förrän tre år senare. Efter tre år kan de utnyttja dem till det initialt överenskomna priset (dvs. lösenpriset) och sälja de intjänade aktierna.

Graded vesting:

Det är en process där en deltagare får äganderätt i intervaller. Återigen, tänk dig att dina anställda erbjuds 300 aktier i aktieoptioner med en graded vesting-period på sex år. Efter det första anställningsåret skulle de få 60 intjänade aktier (20 % av de totala aktierna) som helt tillhör dem och de kan utnyttja och sälja denna del. Nästa år, 60 aktier och 60 aktier nästa år och så vidare.

Immediate vesting:

Med en omedelbar intjänandestrategi får en deltagare 100 % ägande av sina aktier vid tilldelningsdatumet. Det betyder att de kan utnyttja eller sälja aktierna direkt.

Hur vesting påverkar medarbetare när de slutar?

Om en medarbetare vill sluta men bara tjänat in en liten del av aktierna enligt intjänandeschemat, kan endast de intjänade aktierna behållas av medarbetaren medan de icke intjänade aktierna vanligtvis förverkas.

Aktieoptioner och intjänande:

För att hålla fast vid samma exempel, en deltagare tilldelas 300 aktier av aktieoptioner med 3-årig cliff vesting (dvs. tidsbaserat intjänande). Om de lämnar innan de når 3-årsgränsen får de inte några aktier. Om det är graded vesting (gradvist intjänande) och endast 100 aktier intjänas innan de lämnar, kan de bara tjäna de intjänade aktieoptionerna (100 aktier) men inte de återstående (200 icke intjänade aktierna).

Ingen skatt ska betalas vid intjänande av aktieoptioner.

OBS! Aktieoptioner löper vanligtvis ut inom 90 dagar efter att medarbetaren lämnat företaget, så anställda kan förlora sina intjänade aktieoptioner om de inte utnyttjar dem inom 90 dagar.

RSU och vesting:

RSU:s intjänandemekanism fungerar på liknande sätt – du kan bara ta med dig de intjänade aktierna när du lämnar företaget. Men till skillnad från optioner, kommer du att vara skyldig inkomstskatt när du tjänat in din RSU.

Om ditt företag är privat under intjänande, måste du betala skatten ur egen ficka eftersom privata företag saknar likviditet. Så det är inte ovanligt att RSU:er i privata företag är föremål för ”Double-Trigger”-vesting. Det innebär att två intjänandekriterier (vanligtvis ett tidsbaserat krav och ett milstolpebaserat krav, t.ex. IPO) måste vara uppfyllda innan aktierna verkligen är dina.

Så med ”Double-Trigger” RSU-vesting kan du sälja dina aktier för att betala skatten vid intjänande.

Hur vi kan hjälpa till med aktieintjäning

På Global Shares har vi hjälpt företag av alla storlekar och platser att lansera sina egna aktieersättningsplaner.

Vår specialbyggda plattform hjälper till att effektivisera aktiehanteringen, inklusive hantering av olika intjänandescheman. Via Global Shares-plattformen kan du enkelt ställa in, spåra och automatisera alla dina intjänandescheman från en säker plats, vilket innebär att mindre tid spenderas på administration och hantering av röriga kalkylblad.

Om du vill försäkra dig om att ditt kapital är i goda händer kan du kontakta oss idag och få en gratis demo.

Vanliga frågor om intjänande av aktier (vesting)

Vad betyder intjänande (vesting)?

För att definiera intjänande är det en process för att få fullt ägande av en tillgång. Så en medarbetare har inte full kontroll över det förrän intjänandeperioden är över. När den är över tillhör tillgången medarbetaren och kan lösas in och/eller säljas.

Vad är ett intjänandeschema (vesting schedule)?

Genom ett vesting schedule kan en mottagare få äganderätt till tillgångar över tid. Det finns tre sätt – cliff vesting, graded vesting och immediate vesting. Tilldelning av aktier, aktieoptioner och RSU:er är nästan alltid föremål för ett vesting schedule.

Vad händer med intjänade aktier när du slutar?

När du lämnar företaget kan du vanligtvis behålla de intjänade aktierna medan icke intjänade aktier förverkas (och vanligtvis återgår till företagets aktiepool). Aktieoptioner löper vanligtvis ut inom 90 dagar efter att medarbetaren lämnat företaget, så du kan förlora de intjänade optionerna om du inte löser in dem inom 90 dagar.

Observera! Publikationen innehåller endast allmän information och Global Shares ger inte, genom denna artikel några råd, oavsett om det gäller juridiska, finansiella, skatterelaterade, företagsrelaterade, professionella eller andra råd. Global Shares Academy är inte en ersättning för professionell rådgivning och ska inte heller användas som sådan. Global Shares åtar sig inget ansvar för tillförlitligheten i informationen i detta dokument.

Läs våra senaste inlägg

Tänkvärt

Registrera dig för att få tänkvärda insikter om en rad ämnen som kan bidra till att ditt företag växer.