Så här ökar du deltagandet i ditt aktiesparprogram (ESPP)

Så här ökar du deltagandet i ditt aktiesparprogram (ESPP)

Administratörer av ESPP-program kan ofta få riktigt huvudbry. De undrar: varför är det så få som registrerar sig till incitamentsprogrammet? En färsk studie visar att huvuddelen av de tillfrågade hade ett lägre antal deltagare än de väntat sig.

Visst är det konstigt? Aktiesparprogram för medarbetare (ESPP) är en stor förmån för de anställda, så det måste finnas en anledning till att antalet deltagare är lågt.

Här är några idéer för att komma igång med ditt ESPP och få fart på deltagandet.

Ta inte saker och ting för givet

Det finns väldigt många fördelar med ESPP:er – bättre rekrytering och retention, högre arbetsglädje och motivation, och inkomst med skattelättnader bara för att nämna några. Och att de kan verka uppenbara för dem som förstår dem. Administratörer av aktiesparprogram kan känna sig nöjda och anta att de inte behöver förklara allting in i minsta detalj för programmets deltagare. Men det stämmer inte.

I själva verket förstår inte många deltagare alla fördelar och vissa förstår ingenting alls. Eller rättare sagt, de som förstår fördelarna kan tycka att de är för bra för att vara sanna och att det måste finnas en hake som de inte ser. Men det finns ingen hake – ESPP:er är otroligt effektiva.

Se till att du går igenom varje fördel. Det kan hjälpa att gå igenom aktiesparprogrammets fördelar för företaget också, så att de förstår hela policyn. När folk väl förstår hur ESPP:er fungerar blir de anhängare. Men för att de ska förstå fördelarna med incitamentsprogrammet måste du presentera dem.

Tala tydligt

När du visar för deltagarna hur ESPP:er fungerar, se till att förklara allt med ett tydligt och enkelt språk. Alltför ofta tror företag att de inte förklarar saker och ting om de sammanfattar eller använder ett språk som är tydligt. Men om de använder ett svårbegripligt och förvirrande juridiskt språk, så förklarar de ingenting alls.

Om medarbetarna inte förstår vad de ska anmäla sig till så kommer deltagarantalet att vara lågt. Varför borde de? Det är en långsiktig förmån, så de måste lita på incitamentsprogrammet. Om de inte förstår den, så litar de inte på den.

Ta det från början

En av fördelarna med ESPP:er ligger i rekrytering och låg personalomsättning. Incitamentsprogram och aktiesparprogram är stora förmåner och gör företag mer åtråvärda. Därför är det självklart att du bör nämna företagets ESPP när du rekryterar personal.

Vi kan dock behöva påpeka hur ofta du borde nämna det. För om personen väljer att börja på ditt företag bör du se till att hen åtminstone förstår att ESPP är en stor förmån. Därefter är det bara att fortsätta. När den nyanställde gör sig hemmastadd på företaget bör det pratas mycket om ESPP-programmets betydelse och fördelar. Det bör vara tydligt för de nya medarbetarna att medarbetarägande är en väsentlig del av företaget.

Gör det till en ledande del av företagets budskap

Detta kan göras på olika sätt. Ett sätt är att få ut informationen i en reklamkampanj – snyggt utformade mejl och videoklipp, broschyrer och affischer. Detta är det traditionella sättet för att tillkännage och marknadsföra ESPP-registreringskampanjer och aktiesparprogram.

Men för att vara säker på att få högt antal registreringar till ditt ESPP måste du anstränga dig mer. Anordna fikamöten (eller zoom-möten) med intresserade medarbetare och programambassadörer. Få ledningsgruppen att tala om ESPP i sin regelbundna kommunikation till företaget. Lägg upp information om incitamentsprogrammet på företagets intranät. Det finns många sätt att få ut budskapet till företaget. Testa alla och se vilket som fungerar bäst.

Prioritera återkoppling från medarbetare

För att förstå vilket som fungerar bäst måste du få återkoppling från dina medarbetare. För kommunikation är en dubbelriktad väg. Alltför ofta fokuserar företag bara på den ena riktningen – att kommunicera informationen till personalen. Men den andra riktningen – vad medarbetarna anser och tycker – är utan tvekan viktigare.

Tänk på det här sättet. Du kan kommunicera ditt budskap en miljon gånger, du kan använda jättetydligt språk och förklara alla fördelar med ESPP:er, men det kommer inte att spela någon roll om du inte lyssnar på dina medarbetare. Kanske fokuserar de flesta av dina medarbetare på sitt pensionssparande medan du förklarar fördelarna på kort sikt med ESPP och incitamentsprogram eller tvärtom. Dina medarbetare kanske förstår den ekonomiska aspekten, men inte den företagsomfattande moraliska aspekten.

För att kommunicera aktiesparprogram effektivt måste du nå ut till publikens känsloläge. Och det mest effektiva sättet att avgöra deras känsloläge är att fråga och lyssna på svaret.

Om du redan har försökt med det eller vill prova, men är osäker på var du ska börja, kan du kontakta oss idag.

Här på Global Shares har vi drygt 15 års erfarenhet av aktiesparprogram och vi hjälper gärna till.

Mer information om ESPP:er och hur vi kan samarbeta finns här

Observera! Publikationen innehåller endast allmän information och Global Shares ger inte, genom denna artikel några råd, oavsett om det gäller juridiska, finansiella, skatterelaterade, företagsrelaterade, professionella eller andra råd. Global Shares Academy är inte en ersättning för professionell rådgivning och ska inte heller användas som sådan. Global Shares åtar sig inget ansvar för tillförlitligheten i informationen i detta dokument.

Läs våra senaste inlägg

Tänkvärt

Registrera dig för att få tänkvärda insikter om en rad ämnen som kan bidra till att ditt företag växer.