Hantering av kap. tabeller

Global Shares verktyg för hantering av kap. tabeller gör det lätt att följa ägandet av ditt företag. Vår teknik är fullt integrerad i ditt aktieprogram och kommer att vara ett väsentligt verktyg vid tillväxten och utvecklingen av ditt företag. Använd verktyget för att registrera ägarnivåer, skapa tillväxtplaner, hantera administrativa uppgifter och organisera viktiga dokument.

Hantering av kap. tabeller

Titta på ägande.

Med vårt verktyg för hantering av kapitaliseringstabeller kan du se detaljerad information om investerare, procentuellt ägande, aktieutspädning och värdet på ditt företags aktiekapital. Kap. tabellen uppdateras automatiskt efter varje investeringsomgång eftersom den är integrerad i ditt program för hantering av personalaktier. Dynamiska modeller visar förändringarna i ditt företag när det växer och utvecklas. Aktier, optioner, warranter, aktieklasser, konvertibler och det övergripande värdet av alla investeringar i ditt företag blir lätt att följa.

Varför kap. tabeller?

Både i samband med uppstartsfasen och därefter är det nödvändigt att veta vem som äger vad i ett företag. En kap. tabell gör det tydligare och följer alla variabler. En kap. tabell som hanteras på rätt sätt hjälper till att förutsäga utspädningar, möjliga utbetalningar och ger insyn i information för grundare, investerare, anställda och till och med revisorer. En kap. tabell ger också historisk information om företagets utveckling och hjälper till att avgöra aktuellt företagsvärde. Eventuella blivande investerare vill också se en klar och välorganiserad kap. tabell.

Kap. tabeller

Begär en demo

Upptäck kraften in anställdas ägande.
Förenkla aktieplanadministrationen och Cap Table hanteringen med världens #1 oberoende globala leverantör.

Boka din demo nu så visar vi hur vår banbrytande teknik kan att engagera era anställda och förenkla allt från aktieägande och planhantering till finasiell rapportering och aktiehandel.

 

Betrodda av företag över hela världen

Lär dig hur Global Shares hjälper företag över hela världen att attrahera och motivera de bästa medarbetarna.
Ambev
Cargill-logotyp, grå
Generali-logotyp, grå
GSK-logotyp, grå
Krispy Kreme-logotyp, grå
Loreal
McDonalds
Sage

Global Shares Academy

Vet du skillnaden mellan RSA och RSU, eller mellan LTI program och ESOP? Global Shares Academy är din kompletta uppslagsbok när det gäller aktieprogram. Låt våra experter vägleda dig.

Vi är specialiserade på att hjälpa företag att få ut så mycket som möjligt av sitt medarbetarägande. Följ våra handböcker och mallar för bättre tillväxt.

Medarbetare som är engagerade innebär ökad lönsamhet och tillväxt. Missa inte våra artiklar om hur du kan inspirera och leda din personal.