Kap-tabellhantering

Vad är en kapitaliseringstabell?

 • Ett företags kapitaliseringstabell tillhandahåller en analys av alla aktieägares andelsägande, utspädning och värdet av aktiefonder i varje investeringsomgång.

  Så på frågan ’Vad är en kapitaliseringstabell?’, svarar vi enkelt uttryckt, en kap-tabell tillhandahåller en ögonblicksbild av ett företags ägarstruktur.

  Efter flera finansieringsomgångar kan en KAP-tabell för företaget vara mycket komplex och detta gäller även för detaljerna bakom vem som äger aktier i företaget.

  Många företag behåller denna information på ett KAP-kalkylblad vilket innebär att marginalen för manuella fel är hög.

  Global Shares KAP-tabellösning tillåter privata företag att behålla både sina aktieregister och sin kapitaliseringstabell i en omfattande online-lösning.

 • Vill du se vår kap-tabellprogramvara i praktiken? Vi kan ordna en snabb demo för dig idag

 • Begär en demo

KAP-tabellförklaring

Global Shares programvara för kapitaliseringstabell tillåter KAP-tabellrapportören att köra KAP-tabellrapporter i flera format och layouter.

Mest populära utdata för kapitaliseringstabellen är att lista aktieägare i en kolumn till vänster i tabellen och beskriva varje investeringsrunda (till exempel serie A, serie B etc.) överst i KAP-tabellen. Grundarna kan listas först, följt av chefer och ledande befattningshavare med högst aktieinnehav, och sedan investerare såsom affärsänglar och riskkapitalbolag för varje runda.

Detta är bara ett av många slags KAP-tabellutdata.

Medan kapitaliseringstabellen kan tyckas vara en enkel tabell är den en kritisk komponent i tillväxten och utvecklingen av ett framgångsrikt företag. Tillgång till tillräckligt med kapital är avgörande för ett nystartat företags tidiga framgångar, och kapitaliseringstabellen är ett viktigt verktyg för registrering avaktieägande nivåer allt eftersom företaget för sina tillväxtplaner framåt.

 • Kap-tabellrapportering

  Att skapa omfattande KAP-tabellrapporter för styrelsemöten och företagsbesiktning är ett löpande krav för företag samt att kunna granska omfattande analys av grundarnas och investerarnas andel av ägande, utspädning, och värdet av aktiefonder i varje investeringsomgång.

 • KAP-tabellens tillförlitlighet

  Din ekonomichef kan känna sig trygg i vetskapen att aktieägarstrukturen är korrekt och kan nås och rapporteras på bara några minuter.

 • Korrekt & automatiserad kapitaliseringstabell

  Att upprätthålla en korrekt och systematiserad kapitaliseringstabell är ett måste för alla privata företag för att säkerställa att deras aktieägande struktur är tydligt definierad.

 • Aktieägande och enkel spårning

  Ditt kap-tabellverktyg ska underlätta spårning i alla ägandenivåer med tillhörande rapportering som genereras med lätthet utan komplicerat krångel med KAP-tabellkalkylblad.

Kapitaliseringstabell-scenarion

Att kunna köra ”tänk om”-scenarion med KAP-tabellen bör vara en nyckelkomponent i KAP-tabellprogramvaran.

Titta på framtida inlösenhändelser, visa viktade aktieberäkningar, kör en komplett vattenfallsmodell eller ”tänk om”-analys utifrån olika företagsevenemang inklusive split och optionsomvärderingar.

Kapitaliseringstabell programvarulösningar

  • Möjlighet att spåra aktieägaruppgifter.
  • Spåra alla demografiska data för grundare, investerare och anställda samt kontaktuppgifter.
  • Inkludera möjligheten att märka fält som “är > 10% aktieägare” och “är betalningsmottagare” till aktieägarna för att underlätta rapportering.
  • EquityGateway är vår helt varumärkesanpassade portal där du kan visa aktieinnehav.
 • Kap-tabellhantering

Att spåra en korrekt kapitaliseringstabell är viktigt för alla privata företag att förstå.

Det hjälper till att upprätthålla företagets ägarstruktur och hjälper även till att förutse inverkan av företagsevenemang som emissionserbjudanden, förvärv och fusioner i ägarstrukturen.