Långsiktiga incitamentsprogram

Attrahera, engagera, behåll och belöna.

Förbättra de anställdas långsiktiga prestationer på ett sätt som ligger i linje med dina affärsmål.

Långsiktiga incitamentsprogram
LTIPP

Vad är ett LTI Program?

Långsiktiga incitamentsprogram (LTI Program) är program som erbjuder nyckelpersoner en potentiell tilldelning utöver deras grundlön. Ett LTI Program erbjuder incitament och bonusar som sträcker sig över fasta långsiktiga tidsperioder, vanligen längre än tre till fem år

Få del av tillväxten

Den tid, energi och erfarenhet som en chef investerar i ett företag spelar en viktig roll för dess framgång. Ett LTI Program värderar de anställdas bidrag till organisationens tillväxt och gör det möjligt för dem att få ta del av vinsten, på samma sätt som om de vore ägare.

Tillväxt
LTI Program omfattas

Vi tar hand om era LTI Program

Skräddarsytt för dig

Utformningen av LTI Program är flexibel och därför kan de skapas utifrån ditt företags särskilda behov, mål och befintliga resurser. Det är viktigt att upprätta ett LTI Program som passar företagets filosofi redan från början. Fastställ prestationsperioder och ett belöningssystem som ligger i linje med strategiska planer och mål. Kontakta oss för att bygga ett LTI Program som fungerar för er eller låt vårt team ta hand om ditt befintliga LTI Program på ett smidigt sätt.

Varför LTI Program?

LTI Program är utformade för att hjälpa till med att uppnå förutbestämda prestationsmål. De hjälper anställda att fokusera på uppsatta mål och bidrar till att driva på företagets framgång.

Möjligheten att äga och få ta del av ett företags vinst är ett starkt incitament för att attrahera de främsta talangerna.

LTI Program bidrar också till att behålla medarbetare, en effekt av s.k. ”gyllene bojor”. Eftersom fortsatt anställning är ett av villkoren så uppmuntrar tilldelning via LTI Program personalen att stanna på företaget.

Begär en demo

Upptäck kraften in anställdas ägande.
Förenkla aktieplanadministrationen och Cap Table hanteringen med världens #1 oberoende globala leverantör.

Boka din demo nu så visar vi hur vår banbrytande teknik kan att engagera era anställda och förenkla allt från aktieägande och planhantering till finasiell rapportering och aktiehandel.

 

Betrodda av företag över hela världen

Lär dig hur Global Shares hjälper företag över hela världen att attrahera och motivera de bästa medarbetarna.

Cargill
Generali
GSK
Krispy Kreme
Loreal
McDonalds
Sage

Global Shares Academy

Vet du skillnaden mellan RSA och RSU, eller mellan LTI program och ESOP? Global Shares Academy är din kompletta uppslagsbok när det gäller aktieprogram. Låt våra experter vägleda dig.

Vi är specialiserade på att hjälpa företag att få ut så mycket som möjligt av sitt medarbetarägande. Följ våra handböcker och mallar för bättre tillväxt.

Medarbetare som är engagerade innebär ökad lönsamhet och tillväxt. Missa inte våra artiklar om hur du kan inspirera och leda din personal.