Långsiktiga incitamentsprogram LTIP

Attrahera, engagera, behåll och belöna.

Förbättra de anställdas långsiktiga prestationer på ett sätt som ligger i linje med dina affärsmål.

LTIP-value-prop

Har fått förtroende av företag över hela världen

Vad är ett LTI Program?

Långsiktiga incitamentsprogram (LTI Program) är program som erbjuder nyckelpersoner en potentiell tilldelning utöver deras grundlön. Ett LTI Program erbjuder incitament och bonusar som sträcker sig över fasta långsiktiga tidsperioder, vanligen längre än tre till fem år.

ltip

Få del av tillväxten

Den tid, energi och erfarenhet som en chef investerar i ett företag spelar en viktig roll för dess framgång. Ett LTI Program värderar de anställdas bidrag till organisationens tillväxt och gör det möjligt för dem att få ta del av vinsten, på samma sätt som om de vore ägare.

Sharing-in-growth

Skräddarsytt för dig

Utformningen av LTI Program är flexibel och därför kan de skapas utifrån ditt företags särskilda behov, mål och befintliga resurser. Det är viktigt att upprätta ett LTI Program som passar företagets filosofi redan från början. Fastställ prestationsperioder och ett belöningssystem som ligger i linje med strategiska planer och mål. Kontakta oss för att bygga ett LTI Program som fungerar för er eller låt vårt team ta hand om ditt befintliga LTI Program på ett smidigt sätt.

Tailored-for-you
Archery-target

LTI Program är utformade för att hjälpa till med att uppnå förutbestämda prestationsmål. De hjälper anställda att fokusera på uppsatta mål och bidrar till att driva på företagets framgång.

Chart-pie

Möjligheten att äga och få ta del av ett företags vinst är ett starkt incitament för att attrahera de främsta talangerna.

Star

LTI Program bidrar också till att behålla medarbetare, en effekt av s.k. ”gyllene bojor”. Eftersom fortsatt anställning är ett av villkoren så uppmuntrar tilldelning via LTI Program personalen att stanna på företaget.

Vill du veta mer?

Kontakta en av våra experter för att få en demo (utan förpliktelser).

Artiklar, e-böcker, poddar, webbseminarier och annat om aktiesparande

Global Shares Academy är en plats där folk från alla möjliga branscher kan lära sig mer om medarbetarägande.

Global Shares Academy