Mobilitet & efterföljning

Våra mobilitets- och efterföljningsfunktioner

Om ditt företag bedriver internationell verksamhet och din personal är mobil innebär detta ökad komplexitet i ditt aktieprogram för anställda. Att garantera efterlevnad och säkerhet för dina internationella anställdas aktieutdelningar är en komplex uppsättning variabler som andra företag kämpar för att lösa.

Global Shares plattform EquityAdmin ger användare möjlighet att spåra alla deltagare och deras befintlighet över löptiden för deras aktietilldelningar. På detta sätt har du alltid tillgång till en komplett historik över alla deltagarplatser och kan identifiera avslutade eller framtida efterlevnadskrav eller skatteskyldighet i alla jurisdiktion där företaget bedriver sin verksamhet.

 • Förenkla hanteringen av anställdas mobilitet & efterföljning med våra programvarulösningar. Vårt demo-team finns till hands för att visa dig hur.

 • Begär en demo
 • Världsomfattande support

  Med globala kontor kan Global Shares ge dig exceptionell service, oavsett var du befinner dig i världen.

 

Vår mobilitets- och efterföljningskapacitet:

  • Se full mobilitetshistorik för alla deltagare
  • Skapa skatteutlösare för en plats baserat på behörighetsregler och förändringar
  • Möjlighet att importera historiska mobilitetsposter från en annan plattform eller lön (år 2014)
  • Självcertifieringsmöjlighet för anställda att ange mobilitetsinformation (företagets bedömning – 2014)
  • Förbättrade rapporteringsverktyg för anpassad efterföljning och rapportering