Vår styrelse

Global Shares styrelse består av personer med bred erfarenhet och sinne för internationella affärer och de fungerar som aktiva rådgivare för ledningsgruppen.

Deras företagserfarenhet och tekniska kunnande säkerställer synkronisitet med kundernas krav över hela världen.

TIM HOUSTOUN, VD

Tim började på Global Shares år 2009 och utnämndes till VD 2012. Han är resultatmedveten och mycket matematiskt lagd och har framgångsrikt utvecklat företag genom organisk tillväxt och förvärv. Han ses som en strategisk och innovativ tänkare. Tims styrelseuppdrag inkluderar Irish Atlantic Salt Ltd och Houstoun Capital Partners Ltd. Tim är också styrelseledamot i American Coalition of Stock Plan Administrators (ACSPA). Övriga styrelseledamöter i ACSPA inkluderar ledande företrädare från Morgan Stanley, Merrill Lynch, Solium och Accurate Equity. Tim var med och grundade Bespoke Distribution Aviation Ltd, ett framgångsrikt irländsk flygfraktsföretag. Innan han började på Global Shares arbetade Tim främst inom tjänstesektorn och han har tjugo års erfarenhet på högsta ledningsnivå. Tim var VD för Business Direct Group Plc och styrelseordförande i Special Mail Services Plc, som tilldelades Fast Track 100-status som ett av de snabbast växande privata företagen i Storbritannien. Tim har en kandidatexamen i nationalekonomi och statistik från University of Manchester (Storbritannien). Han praktiserade på BDO i London och är medlem i Institute of Chartered Accountants.

 

RICHARD HAYES, ORDFÖRANDE

Global Shares ordförande Richard Hayes är auktoriserad revisor till yrket och styrelseordförande i Prusiks Asienfondea och direktör för Findlay Park Funds PLC, en investeringsfonden i USA och Latinamerika som förvaltar mer än 11 miljarder dollar. Han är också ordförande i Biomass Heating Solutions Ltd och direktör och tidigare ordförande i EFT Controls ltd. Innan han ledde en investeringsgrupp som hade stort intresse för Global Shares PLC grundade Richard IFG Group PLC, en SIPP-leverantör och finansiell rådgivningsverksamhet noterad på Londons och Dublins börser. Han var företagets VD i 17 år.

 

GERARD FLOOD

Gerard Flood var i 25 år, fram till maj 2009, delägare i KPMG Irish Practice år och ordförande för dess företagsfinansieringsavdelning. Under hela sin karriär har Gerard varit rådgivare för offentliga och privata företag, statliga och semi-statliga organisationer vid fusioner och förvärv, kapitalanskaffning, projektfinansiering, företags- och finansiell strukturering samt strategibeslut. Gerard var också verkställande ledamot i KPMG Corporate Finance, Europa-, Mellanöstern- och Afrika-styrelsen som fokuserade på utvecklingen av KPMG:s deltagande i gränsöverskridande fusioner och förvärv samt projektfinansieringsuppdrag.

 

Lukas-Kolff-styrelseledamot

LUKAS KOLFF

Lukas Kolff är en av grundarna av Bowline Capital Partners B.V., ett rådgivnings- och huvudinvesteringskonsultbolag, som också har egna medel att saminvestera i intressanta möjligheter i både tillväxt och privata aktier såväl som skuld (som är prissatt fel). Bowline gjorde flera lyckade investeringar i felprissatt skuld under 2009 och avslutade två transaktioner med framgång 2010. Kolff tjänstgör i Global Shares och Joto Sakes styrelser. Kolff var tidigare partner på Apollo och hjälpte företaget att bygga sin europeiska närvaro från London. Innan han började på Apollo arbetade Kolff på Ripplewood Holdings LLC, där han genomförde privata aktiefondsinvesteringar i USA, Europa och Japan. Innan han började på Ripplewood, arbetade Kolff som finansiell analytiker med fusioner, förvärv och omstrukturering av institutioner vid Morgan Stanley & Co i London. Kolff har en magisterexamen i företagsekonomi från Rijks Universiteit Groningen, Nederländerna.

 

ROBERT NEILL

Robert Neill har banat väg för ett antal institutionella och privata aktiestrukturer, med fokus på fastigheter och finansiella tjänster. Hans första företag, Duke House Properties Ltd, var en stor utvecklare och investerare i Irland på 80- och 90-talet.  Han grundade också Town & County Investment plc, ett institutionsägt investerings- och utvecklingsbolag i slutet på 80-talet som såldes till Irish Property Unit Trust. Robert har lett och förvaltat syndikerade fastighetsinvesteringar i Storbritannien och östra Europa och han etablerade ett jordbruksföretag i Östeuropa år 2000. På 1970-talet jobbade han vid MEPC i London och Iran. Robert är auktoriserad lantmätare med examen från Trinity College i Dublin. Han har omfattande erfarenhet av att bygga små företag och praktiserar en återhållsam och disciplinerad inställning till investering som är i linje med höga integritetskrav. Hans ansvar omfattar också förmyndarskap av olika välgörenhetsorganisationer och centrala kommittéer i Church of Ireland. Han har varit en betydande investerare i Global Shares PLC sedan 2007.

 

DAVID RAETHORNE

David Raethorne valdes in i styrelsen 2014. David är systemutvecklare och entreprenör. Han grundade Systems Solutions 1987. Från början fokuserade han på programvara för hälso- och sjukvårdssektorn. Systems Solutions gick genom olika förvärv och fusioner och blev Helix Healthcare, ett av Irlands största inhemska programvaruföretag. 2010 gick han med i Smiles styrelse i syfte att hjälpa företaget använda teknologi (särskilt sociala nätverk och molntjänster) för att utöka sitt nätverk. Smiles förvärvade senare ett företag i Storbritannien och såldes framgångsrikt i 2014. Davids erfarenhet och expertis är mycket värdefull för Global Shares styrelse.

 

JOHN MEEHAN, VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR & CHEF FÖR AFFÄRSUTVECKLINGSTEAMET

John anslöt sig till Global Shares som verkställande direktör i januari 2015 under en spännande och progressiv tid för bolaget. Han kommer att leda det nya affärsutvecklingsteamet för att främja internationella affärer i Europa och i alla regioner utanför Nordamerika. John sitter på vårt nya Global Shares-kontor i St. Pauls i London som ligger nära börsen. John har jobbar med aktiefondsersättning i mer än 15 år och han har innehaft ett antal ledande kundhanterings- och affärsutvecklingspositioner och arbetat med många av de största företagen i världen. Innan han anslöt sig till Global Shares arbetade John för Computershare och ansvarade för deras exekutiva investeringstjänstverksamhet och affärsutveckling för företag som organiserar börsintroduktioner. Dessförinnan var John chef för kundhanteringen i Morgan Stanleys internationella aktieprogramsföretag.

MARK Mark-Purcell kundlösningschef PURCELL, KUNDLÖSNINGSCHEF

Mark är kundlösningschef för Global Shares och ansvarar för att affärslogiken bakom våra aktieplaner effektivt införlivas i Global Shares innovativa IT-produkter. Mark är också inblandad i affärsutvecklingen i Global Shares där han ansvarar för utformnings-, implementerings- och planeringslösningar för nya och befintliga kunder samt inmatning av dessa lösningar i marknadsföringen. Mark är certifierat aktiefondproffs (CEP) med fokus på de centrala ämnesområdena inom aktieersättning: Redovisning, aktieprogramsdesign, analys och förvaltning, företags- och säkerhetslagstiftning samt beskattning. Mark har en masterexamen i företagsekonomi från University College Cork, en kandidatexamen i ekonomi och franska och han studerade vid Clongowes Wood College. Innan sin nuvarande roll ledde Mark ett team av aktieprogramsanalytiker vid Global Shares som var ansvariga för implementeringen och pågående administrering av kunders aktiefondsprogram.

 

  • Har du några frågor till vårt team? Våra experter diskuterar gärna dina aktieprogramskrav.

  • Kontakta oss