Vattenfallsanalys

Det är inte alltid lätt att få en överblick när du ska fatta beslut om din finansiella framtid. Förlita dig inte på komplexa formler eller en rad kalkylblad när du ska besluta om investeringsrundor och exit-värderingar och deras ekonomiska påverkan. Med några få klick kan vår vattenfallsanalys hjälpa dig att ta fram prognoser för framtida exit-scenarier!

Hur mycket tjänar var och en och i vilken ordning? Growth Platform gör det enkelt att hantera vattenfallsanalys. Se utbetalningar per aktieklass och aktieägare! Vårt omfattande verktyg tar hänsyn till likvideringspreferenser och exit-scenarier och hjälper dig att korrekt beräkna inkomstdistributionen vid en eventuell likvidering.

Har fått förtroende av företag över hela världen

Några av världens största företag använder Global Shares för hanteringen av deras aktieersättningsprogram.
Vår Growth Platform bygger på mer än 15 års erfarenhet och är ett verktyg som hjälper dig att skapa en stabil grund för framgång.

Kunskap är makt

Med säker rollbaserad åtkomst kan du göra vissa funktioner tillgängliga för dina investerare och ditt juridiska team.

Inkludera dina jurister i besluten eller bevilja investerare åtkomst till verktyget så att de själva kan se sina potentiella utbetalningar!

Engagemanget och produktiviteten kan öka om man får se aktiernas värde och potentiella utveckling.

Imponerande presentationer

Använd inte kalkylblad eller långrandiga texter vid dina presentationer. Med vår vattenfallsanalys kan du presentera detaljerade uppgifter för intressenter på ett tydligt, lättillgängligt och professionellt sätt.

Väx tillsammans med Global Shares

Att utfärda aktier till medarbetare, lägga till aktieägare och ta bort grundare är alla vanliga scenarier i växande företag och de påverkar din kap. tabell. Vattenfallsanalys blir mer komplicerad när din kap. tabell utvecklas. Growth Platform är det verktyg du behöver för att förenkla arbetet.

Omedelbara resultat

Dela uppgifter med intressenter i realtid och spara ner scenarier som andra intressenter kan få del av. Visa din vattenfallsanalys i realtid och illustrera hur olika inmatade uppgifter påverkar.

Kontakta oss

Upptäck kraften i medarbetarägande.

Förenkla aktieadministration och hantering av kap. tabeller med hjälp av en världsledande och oberoende leverantör.

Kontakta vårt säljteam nu så visar vi dig hur vår senaste teknik kan öka dina anställdas deltagande, hjälpa dig att uppfylla alla regelmässiga krav och förenkla allt från aktieägande och planhantering till kap. tabeller och underhåll.