Verktyg för kommunikation

 

Engagerande deltagarkommunikation, din deltagare och du

Allt eftersom aktieersättningsprogram blir mer komplexa, är det en ständig utmaning att förmedla företagets huvudbudskap. Om deltagarna inte förstår fördelarna eller värdet med aktietilldelningen, oavsett hur värdefull den är, kommer de inte att se värdet och kommer då inte att utnyttja sina förmåner fullt ut. När det gäller deltagaruppskattning och förståelse för aktieersättningsprogram kan kommunikation vara lika viktigt som programdesign. På Global Shares erbjuder vi en rad verktyg för att kommunicera informationen kring anställdas aktieinnehav på ett sätt som överensstämmer med dina affärsbehov.

Vi skapar en webbportal, EquityGateway med en rad tillhörande kommunikationsverktyg som är skräddarsydda för att leverera budskapet så effektivt som möjligt till deltagarna.

Vi integrerar dina personliga meddelanden i ett automatiserat system som meddelar deltagare när som helst, på en rad olika sätt, med information du vill förmedla. Läs mer om vår varumärkesanpassade deltagarportal för anställda här!

 • Vill du se hur Global Shares programvara kan förvandla dina deltagares upplevelse? Låt oss visa dig med en snabb demo.

 • Begär en demo
 • Verktyg för kommunikation

 • Mätbar insikt

  Dagens interna kommunikatörer måste demonstrera effektiviteten i sin kommunikationsstrategi.

  Med Global Shares nästa generations kommunikationsverktyg ser vi till att behovet av att kunna övervaka, mäta, spåra engagemang och dela meningsfulla mätetal med aktieägare tas fram för dig.

  En fullständig verifieringskedja och spårningsfunktion gör att du kan vara säker på att viktiga meddelanden kommer fram.

  Med vår programvaruplattform kan du skicka riktad kommunikation till utvalda deltagare, som t.ex:

  • Ändringar i blackout-perioder
  • Kommande lanseringsevenemang för att påminna deltagarna att göra skatteval
  • Giltighetstider för optioner
  • Meddelanden om uppgiftsval och påminnelser

Med vårt hängivna supportteam och intuitiva kommunikationsprogramvara säkerställer vi att dina anställda är väl informerade och uppmuntras att delta i ditt incitamentsprogram.

 • Data i realtid

  Erbjud toppaktuell information till dina deltagare om deras program med vårt omfattande utbud av inbyggda kommunikationsverktyg.

På Global Shares är vi stolta över vår förmåga att förbättra din deltagares engagemang i sina aktieprogram.

Några funktioner i vår kommunikationstjänst

 

 • Riktade och snabba kommunikationer

  Ge dina deltagare personliga meddelanden som ger rätt information när det behövs. Dessa meddelanden kan enkelt riktas till vissa grupper på automatiserad, schemalagd och ad hoc-basis

 • Interaktiva konversationer

  Dubbelriktad konversation skapar en kultur av öppenhet och engagemang inom organisationen. Global Shares kommunikationsverktyg främjar informerad konversation mellan ledning och deltagare.

 • Tillgänglig på olika plattformar

  Modern, anpassad och välutformad kommunikation har visat sig öka engagemanget i aktieprogrammet. Den måste också vara brukbar över olika plattformar – från dator till platta och smartphone. Vår programvara hjälper dig att generera personlig kommunikation och uppdateringar via SMS och e-post till alla lokala och mobila anställda.