Aktieersättningshantering

Aktieersättning behöver inte vara komplicerat. Du behöver inte tyngas ned av att hantera dina kapitalplaner i kalkylark när ditt företag växer och du utfärdar fler aktier till dina anställda. Med Growth Platform kan du samla alla viktiga aktieplansuppgifter online, på ett användarvänligt ställe.

Share plan management desktop

Har fått förtroende av företag över hela världen

När du introducerar en aktieplan för anställda blir strukturen på ditt företag mer komplicerad. Det påverkar aktieutspädning och din kap. tabell. När du implementerar aktieplaner för anställda kan du enkelt integrera dem med din kap. tabell så att du alltid har den senast uppdaterade versionen tillgänglig. Med Growth Platform får du en samlad informationskälla för interna och externa aktieägare.

women-wondering
equity management Flexible solution

Oavsett vilken plattform ni använder så är Growth Platform ett perfekt verktyg för att hålla reda på och hantera de olika delarna utan omständliga manuella processer. Få en överblick när allt är samlat på ett ställe. Hantera tilldelningsscheman, skapa sammanslagna planer och flera olika plantyper.

Aktier är ett värdefullt verktyg för att attrahera, engagera och behålla medarbetare, men bara om de kan delta i processen. Investering i kapitalplaner för anställda utan att ge dem tillgång till sina tilldelningar innebär att du inte kan utnyttja dess fulla potential. Growth Platform innebär att medarbetare kan logga in, se sina tilldelningar och hur mycket de är värda. De kan lösa in sina optioner online och själva delta.

group of happy employees

Med Growth Platform kan du:

chart-pie

Hantera kap. tabell och följa utvecklingen när ditt företag växer

currency-exchange

Följ procentuella ägarandelar per aktieägare och aktieklass

virtual-assistant

Ge medarbetare möjligheten att utnyttja optioner online

folder-shared

Upprätthåll ett fullt uppdaterat aktieägarregister

folder-edit

Utfärda aktier och warranter till dina investerare

folder-preferences

Utfärda, följa och omvandla konvertibla instrument

headphones-mic

Stöd emissioner av certifierade och ocertifierade aktier

recipe-create

Skapa och hantera flera aktieplaner för anställda

timeline

Spåra alla historiska emissioner från företagets bildande

Shapes-linear

Inga fler kalkylblad.

Begär en demo

Upptäck kraften in anställdas ägande.

GlobalShares - Emerging Business

Artiklar, e-böcker, poddar, webbseminarier och annat om aktiesparande

Global Shares Academy är en plats där folk från alla möjliga branscher kan lära sig mer om medarbetarägande.

Global Shares Academy