Aktieersättningshantering

Aktieersättning behöver inte vara komplicerat. Du behöver inte tyngas ned av att hantera dina kapitalplaner i kalkylark när ditt företag växer och du utfärdar fler aktier till dina anställda. Med Growth Platform kan du samla alla viktiga aktieplansuppgifter online, på ett användarvänligt ställe.

Aktieoptionshantering Equity Mgmt 1

Har fått förtroende av företag över hela världen

Aktieoptionshantering Equity Mgmt 2
Aktieoptionshantering Equity Mgmt 3
Krispy Kreme

Några av världens största företag använder Global Shares för hanteringen av deras aktieersättningsprogram.
Vår Growth Platform bygger på mer än 15 års erfarenhet och är ett verktyg som hjälper dig att skapa en stabil grund för framgång.

Aktieoptionshantering Equity Mgmt 4

En flexibel lösning för alla plattformar

Oavsett vilken plattform ni använder så är Growth Platform ett perfekt verktyg för att hålla reda på och hantera de olika delarna utan omständliga manuella processer. Få en överblick när allt är samlat på ett ställe. Hantera tilldelningsscheman, skapa sammanslagna planer och flera olika plantyper.

Aktieoptionshantering Equity Mgmt 5

Håll kontrollen, enkelt och smidigt

När du introducerar en aktieplan för anställda blir strukturen på ditt företag mer komplicerad. Det påverkar aktieutspädning och din kap. tabell. När du implementerar aktieplaner för anställda kan du enkelt integrera dem med din kap. tabell så att du alltid har den senast uppdaterade versionen tillgänglig. Med Growth Platform får du en samlad informationskälla för interna och externa aktieägare.

Support

Visa dem pengarna

Aktier är ett värdefullt verktyg för att attrahera, engagera och behålla medarbetare, men bara om de kan delta i processen. Investering i kapitalplaner för anställda utan att ge dem tillgång till sina tilldelningar innebär att du inte kan utnyttja dess fulla potential. Growth Platform innebär att medarbetare kan logga in, se sina tilldelningar och hur mycket de är värda. De kan lösa in sina optioner online och själva delta.

Med Growth Platform kan du:

Aktieoptionshantering Equity Mgmt 6

Utfärda aktier och warranter till dina investerare

Aktieoptionshantering Equity Mgmt 7

Utfärda, följa och omvandla konvertibla instrument

Aktieoptionshantering Equity Mgmt 8

Spåra alla historiska emissioner från företagets bildande

Aktieoptionshantering Equity Mgmt 9

Stöd emissioner av certifierade och ocertifierade aktier

Aktieoptionshantering Equity Mgmt 10

Inga fler kalkylblad.

Med Growth Platform kan du:

Aktieoptionshantering Equity Mgmt 11

Hantera kap. tabell och följa utvecklingen när ditt företag växer

Aktieoptionshantering Equity Mgmt 12

Följ procentuella ägarandelar per aktieägare och aktieklass

Aktieoptionshantering Equity Mgmt 13

Ge medarbetare möjligheten att utnyttja optioner online

Aktieoptionshantering Equity Mgmt 14

Upprätthåll ett fullt uppdaterat aktieägarregister

Aktieoptionshantering Equity Mgmt 6

Utfärda aktier och warranter till dina investerare

Aktieoptionshantering Equity Mgmt 7

Utfärda, följa och omvandla konvertibla instrument

Aktieoptionshantering Equity Mgmt 9

Stöd emissioner av certifierade och ocertifierade aktier

Aktieoptionshantering Equity Mgmt 18

Skapa och hantera flera aktieplaner för anställda

Aktieoptionshantering Equity Mgmt 8

Spåra alla historiska emissioner från företagets bildande

Aktieoptionshantering Equity Mgmt 10

Inga fler kalkylblad.

Kontakta oss

Upptäck kraften i medarbetarägande.

Förenkla aktieadministration och hantering av kap. tabeller med hjälp av en världsledande och oberoende leverantör.

Kontakta vårt säljteam nu så visar vi dig hur vår senaste teknik kan öka dina anställdas deltagande, hjälpa dig att uppfylla alla regelmässiga krav och förenkla allt från aktieägande och planhantering till kap. tabeller och underhåll.

Aktieoptionshantering Equity Mgmt 21