Scenariemodellering

Var medveten om ditt värde

Vårt verktyg för scenariemodellering hjälper dig att förutsäga framtida finansieringsrundors påverkan på ditt företags kapital- och ägarstruktur. Är du medveten om hur mycket av den du säljer?

Glöm formler och manuell hantering. Allt du behöver göra är att registrera siffrorna så sköter vi resten. Vår smarta programvara hjälper dig med uträkningarna så att du kan bygga korrekta modeller snabbare. Känn till den exakta aktieutspädningen.

investor-ready

Har fått förtroende av företag över hela världen

Varje ny investering leder till en utspädning av aktieprogrammen för anställda. Starkt medarbetarägande i företaget bidrar till ökad tillväxt, förbättrad produktivitet, engagemang och lönsamhet. Med vårt verktyg för scenariemodellering kan du införliva ökningar i programmen i samband med varje ny investeringsrunda.

Harness-the-power

Hur påverkar enskilda beslut ditt företag? Ingen mer osäkerhet. Se tydligt vilka förändringar som sker i olika scenarier. Modellera påverkan av investeringsrundor, notera konverteringar och förändringar i de anställdas optionspool. Se hur företagets kap. tabell ser ut om investeringsrundan fulltecknas! Registrera siffrorna och se utspädningseffekten av komplicerade scenarier för grundare, investerare och dina utestående aktieprogram för anställda.

Get-the-full-picture

Learn more about our Growth Platform Features

Online Portal

Online Portal

Global Shares - Cap Table Management

Hantering av kap. tabeller

Stock Plan Management

Stock Plan Management

Begär en demo

Upptäck kraften in anställdas ägande.

GlobalShares - Emerging Business

Artiklar, e-böcker, poddar, webbseminarier och annat om aktiesparande

Global Shares Academy är en plats där folk från alla möjliga branscher kan lära sig mer om medarbetarägande.

Global Shares Academy