Bolagsstyrelse

Vårt team är strategibaserat och har bred branscherfarenhet. I samarbete med privatägda och börsnoterade företag bygger vi vår verksamhet på aktiekompensation. Vi har skapat en teamkänsla som bygger på medarbetarägande vilket bidrar till dess tillväxt världen över.

Börsnoterade företag

CEO Tim Houstoun började hos Global Shares 2008. Under hans förvaltning har Global Shares byggt en global teknisk plattform och företaget har utvecklats till en ledande global leverantör av lösningar för hantering av aktieprogram. Tim har lett Global Shares under ett omfattande arbete med programvaruutveckling, flera omgångar av kapitalanskaffning och säkerställande av efterlevnad av regelverken inom MiFID och FINRA/SEC. Vår verksamhet har dessutom vuxit till ett företag i mångmiljonklassen med 15 kontor, över 300 anställda, 5 miljarder USD i kundtillgångar och deltagare i över 100 länder världen över. Före Global Shares arbetade han inom servicesektorn i 20 år, vilket inkluderade befattningar som CEO för Business Direct Group Plc och styrelseordförande i Fast Track 100 Special Mail Services Plc. Hans styrelseposter inkluderar Irish Atlantic Salt Ltd och Houstoun Capital Partners Ltd. Tim sitter i styrelsen för American Coalition of Stock Plan Administrators (ACSPA) och är ledamot av Institute of Chartered Accountants.

Tim Houstoun

CEO Global Shares

Andy Stewart från Motive Partners har under sin karriär byggt upp och lett verksamheter med fokus på alternativa investeringar hos några av världens ledande internationella kapitalförvaltningsbolag och banker. Innan han anslöt till Motive var Andy en av ledarna av Blackrocks plattform för alternativa investeringar (BAI). Han hjälpte till att utöka verksamheten till över 120 miljarder USD i tillgångar och mer än 1,2 miljarder USD i intäkter. Andy var ordförande i BAI:s verkställande kommitté och var medlem av BAI:s investeringskommitté samt Blackrocks globala operativa kommitté och dess personalkommitté. På Credit Suisse hjälpte han till att bygga upp alternativa investeringar till en central del av den vinstdrivande verksamheten. Före tiden på Credit Suisse hade Andy rollen som COO och var en del av ledningsgruppen som byggde upp Man Investments till ett av världens största noterade företag för alternativa investeringar, med ett börsvärde på över 5 miljarder GBP. Han innehar CAIA-certifiering.

Andy Stewart

Styrelseordförande

Gerard har lång erfarenhet av corporate finance. Han var partner på KPMG Irland under 25 år och ordförande för dess avdelning för corporate finance. Under hela sin karriär har han arbetat med att vägleda organisationer i samband med sammanslagningar och förvärv, kapitalanskaffning, projektfinansiering samt fastläggande av strukturer och strategier på verksamhetsnivå och inom finansområdet. Förutom sin roll hos Global Shares är han också verksam i styrelsen för Antrich Consulting Ltd Elkstone Ltd, KPMG Partnership, Creagh Medical Ltd, O’Dwyer Property Management Ltd och Reflex Plastics Technology Ltd.

Gerard Flood

Företagsextern styrelseledamot
hos Global Shares

John Meehan började i rollen som verkställande direktör hos Global Shares 2015 och med sig hade han 20 års erfarenhet från branschen. Med sin erfarenhet har han varit ansvarig för att utveckla vår internationella närvaro i både Europa och Asien och 2019 utsågs han till CEO för Global Shares Japan. John har haft flera positioner som ansvarig för kundverksamheten (Senior Client Management) och affärsutveckling inom aktiebranschen. Före Global Shares arbetade han för Computershare. Där tog han hand om affärsområdet investeringstjänster (Executive Investment Services) och var ansvarig för affärsutveckling för företag som genomförde börsintroduktioner. Han var också chef för kundverksamheten inom Morgan Stanleys internationella aktieprogram.

John Meehan

CEO Global Shares Japan

Mark har varit en del av styrelsen sedan 2016 i sin roll som verkställande direktör. Efter att ha arbetat hos Global Shares sedan 2007 har Mark en unik förståelse för vårt företags framväxt, och har varit en central drivkraft i vår utveckling och tillväxt. Han har haft flera positioner, både operativt och på It-avdelningen, och har haft en viktig roll i Global Shares övergång från ett tjänstebaserat företag till ett inom fintech-sektorn. Han är för närvarande ansvarig för att säkerställa att all IT- och driftsverksamhet fungerar smidigt och är förberett för tillväxt av verksamheten inom dessa områden, för att säkerställa optimal leverans av tjänster till kunder.

Mark Purcell

Chief Product Officer,
Global Shares

Richard var ordförande för Global Shares plc i tio år fram till juni 2019 och ledde de många finansieringsrundorna under den perioden. Han var tidigare grundare och verkställande direktör i sjutton år av IFG Group plc. Han är för närvarande ordförande i Assure Hedge ltd och Prusik Asia Funds och chef för Findlay Park Funds plc.

Richard Hayes

Företagsextern styrelseledamot
hos Global Shares​

Neil Cochrane är en mycket välrenommerad investeringsspecialist med fokus på värdeskapande inom finansbranschen. Han anslöt till Motive Partners från AnaCap Financial Partners LLP där han var investeringsdirektör. I sin roll hade han ansvar för olika slags investeringar, inklusive AnaCaps investering i Aldemore – en s.k. Challenger-bank i Storbritannien med fokus på utlåning, hypotekslån och garanterade insättningar till små och medelstora företag (SME). Han ledde också due diligence-arbete med fokus på kommersiell verksamhet, IT/Drift och förvaltning av investeringsmål över hela Europa inom digital bankverksamhet, konsumentfinansiering, betalning i utländsk valuta, administration av depåkonton och försäkring. Han började sin karriär som konsult hos Oliver Wyman Financial Services där han deltog i många varierande bank- och försäkringsprojekt.

Neil Cochrane

Ansvarig, Motive Partners

Christophe Bouhon leder produktutveckling på Motive Labs. Tidigt i sin karriär var han mjukvaruutvecklare för olika företag innan han gick med i BNP Paribas. Därefter gick Christophe till Clear2Pay som seniorarkitekt och blev chef för icke-funktionell teknik. Efter att Clear2Pay förvärvades av FIS utnämndes Christophe till chef för global produktleverans av FIS. Där var han ansvarig för ett distribuerat FoU-team med ansvar för utveckling och leverans av de internationella produkterna. Christophe fick en civilingenjör. i datavetenskap från Liège universitet.

Christophe Bouhon

Chief Information Officer Global Shares