Bygg inte ditt företag på kalkylark

Hantera dina kapitalplaner och följ din kap. tabell online

Global Shares Growth Platform är en oersättlig programvara för växande företag. Utfärda aktier till investerare, bevilja anställda optioner och tilldelningar och hantera din kap. tabell – allt på ett säkert ställe.

Har fått förtroende av företag över hela världen

Några av världens största företag använder Global Shares för hanteringen av deras aktieersättningsprogram.
Vår Growth Platform bygger på mer än 15 års erfarenhet och är ett verktyg som hjälper dig att skapa en stabil grund för framgång.

Med standardfunktionerna kan du:

Hantera kap. tabell och följa utvecklingen när ditt företag växer

Följ procentuella ägarandelar per aktieägare och aktieklass

Ge medarbetare möjligheten att utnyttja optioner online

Skapa och hantera flera aktieplaner för anställda

Utfärda aktier och warranter till dina investerare

Utfärda, följa och omvandla konvertibla instrument

Headphones Icon in Black color

Stöd emissioner av certifierade och ocertifierade aktier

Upprätthåll ett fullt uppdaterat aktieägarregister

Spåra alla historiska emissioner från företagets bildande

Digitalisera ägarstrukturen i ditt företag och skapa en stabil grund för framgång.

Growth Platform ger investerare och anställda möjlighet att se sina aktier och tilldelningar och du får full kontroll över din framtida framgång. 

Med bestämda användarroller kan du bevilja avancerad åtkomst för investerare så att de kan se företagets kap. tabell och ge aktieägare och investerare tillgång till verktyget för scenariemodellering.

Medarbetaråtkomst innebär större engagemang samt anställda som stannar kvar och känner sig delaktiga i era övergripande strategimål.

Aktieersättningshantering

Aktieersättning behöver inte vara komplicerat. Du behöver inte tyngas ned av att hantera dina kapitalplaner i kalkylark när ditt företag växer och du utfärdar fler aktier till dina anställda. Med Growth Platform kan du samla alla viktiga aktieplansuppgifter online, på ett användarvänligt ställe.

Startups

Hantering av kap. tabeller

När ditt företag växer kan det bli mer komplicerat att hantera kap. tabellen. Ta bort risken i den mänskliga faktorn. Var redo för investeringar.

Scenariemodelleringsverktyg

Scenariemodelleringsverktyg för att förutsäga framtida finansieringsrundors påverkan på företagets kapital- och ägarstruktur

Guide till vattenfallsanalys

Guide till vattenfallsanalys som simulerar inkomst på aktieägarnivå vid framtida likvidering

Ytterligare tjänster:

Hjälp att utforma aktieplan via våra betrodda partnerskap

Hjälp att komma igång från vårt aktieteam

409A-värdering (skäligt marknadsvärde av stamaktier)

En dedikerad kundansvarig som guidar dig och hjälper dig att få ut så mycket som möjligt av vår plattform

Kostnadsfri e-bok

Hur du bygger din kap. tabell från grunden

Våra specialister hjälper dig att höja ditt deltagarantal med hjälp av allt från mallar för kommunikation till textexempel som kan användas i marknadsföringsmeddelanden och på affischer.

E-book