Growth Platform

Hantera dina kapitalplaner och följ din kap. tabell online

Global Shares Growth Platform är en oersättlig programvara för växande företag. Utfärda aktier till investerare, bevilja anställda optioner och tilldelningar och hantera din kap. tabell – allt på ett säkert ställe.

Global Shares - Growth Platform

Har fått förtroende av företag över hela världen

Några av världens största företag använder Global Shares för hanteringen av deras aktieersättningsprogram. Vår Growth Platform bygger på mer än 15 års erfarenhet och är ett verktyg som hjälper dig att skapa en stabil grund för framgång.

Scenariemodelleringsverktyg

Scenariemodelleringsverktyg för att förutsäga framtida finansieringsrundors påverkan på företagets kapital- och ägarstruktur

Hantering av kap. tabeller

När ditt företag växer kan det bli mer komplicerat att hantera kap. tabellen. Ta bort risken i den mänskliga faktorn. Var redo för investeringar.

Aktieersättningshantering

Aktieersättning behöver inte vara komplicerat. Du behöver inte tyngas ned av att hantera dina kapitalplaner i kalkylark när ditt företag växer och du utfärdar fler aktier till dina anställda. Med Growth Platform kan du samla alla viktiga aktieplansuppgifter online, på ett användarvänligt ställe.

Shapes-linear

Digitalisera ägarstrukturen i ditt företag och skapa en stabil grund för framgång.

Growth Platform ger investerare och anställda möjlighet att se sina aktier och tilldelningar och du får full kontroll över din framtida framgång.

Med bestämda användarroller kan du bevilja avancerad åtkomst för investerare så att de kan se företagets kap. tabell och ge aktieägare och investerare tillgång till verktyget för scenariemodellering.

Medarbetaråtkomst innebär större engagemang samt anställda som stannar kvar och känner sig delaktiga i era övergripande strategimål.

Ytterligare tjänster:

plan_design

Hjälp att utforma aktieplan via våra betrodda partnerskap

onboarding_support

Hjälp att komma igång från vårt aktieteam

409A_valuations

409A-värdering (skäligt marknadsvärde av stamaktier)

success_manager

En dedikerad kundansvarig som guidar dig och hjälper dig att få ut så mycket som möjligt av vår plattform

Begär en demo

Upptäck kraften in anställdas ägande.

GlobalShares - Emerging Business
Global Shares Academy

Global Shares Academy är en plats där folk från alla möjliga branscher kan lära sig mer om medarbetarägande.