Aktiesparprogram för anställda

Ge incitament, engagera, nå framgång.

Aktiesparprogram för anställda (ESPP) ger anställda en enkel och kostnadseffektiv belöning genom att följa en disciplinerad sparplan som ökar deras ekonomiska välstånd. Personal som har aktieinnehav kommer både att tänka och agera i företagets bästa intresse på lång sikt – bästa möjliga förutsättningar för framgång och tillväxt i din organisation.

ESPPs
Aktiesparprogram för anställda – ESPP 1

Medarbetare stannar längre.

ESPP-program hjälper anställda att spara för framtiden men kan också lösas in om behov skulle uppstå. Om de kan se de ekonomiska fördelarna av sin investering blir de uppmuntrade att engagera sig i din organisation och sannolikheten för att de behåller sina investeringar i företaget under lång tid ökar.

ESPP-program är enkla.

Låt oss hjälpa dig att forma ett program som gör det möjligt för dina anställda att dra nytta av medarbetarägande. Vi kan också administrera och hantera ditt befintliga ESPP-program, vare sig det är ett icke-kvalificerat program eller ett kvalificerat, skattegynnat program. Ditt program kan innebära rabatterade aktiekurser, bidragsbegränsningar eller företagsmatchning, utdelningar med mera. Vi på Global Shares ser till att dina program följer alla regler och bestämmelser. Allt från skatter mellan regioner, personalrörlighet och förflyttningar eller internationell arbetskraft – vi gör det enkelt att hantera ditt ESPP-program.

Aktiesparprogram för anställda – ESPP 2

Begär en demo

Upplev hur Global Shares kan förändra ditt sätt att hantera dina anställdas aktieprogram och dra full nytta av fördelarna med medarbetarägande.

Hundratals företag världen över har redan gett oss sitt förtroende, bland annat:

Aktiesparprogram för anställda – ESPP 3

Global Shares Academy

Aktiesparprogram för anställda – ESPP 4

Vet du skillnaden mellan RSA och RSU, eller mellan LTI program och ESOP? Global Shares Academy är din kompletta uppslagsbok när det gäller aktieprogram. Låt våra experter vägleda dig.

Vi är specialiserade på att hjälpa företag att få ut så mycket som möjligt av sitt medarbetarägande. Följ våra handböcker och mallar för bättre tillväxt.

Medarbetare som är engagerade innebär ökad lönsamhet och tillväxt. Missa inte våra artiklar om hur du kan inspirera och leda din personal.