Aktiesparprogram för anställda

Ge incitament, engagera, nå framgång.

Aktiesparprogram för anställda (ESPP) ger anställda en enkel och kostnadseffektiv belöning genom att följa en disciplinerad sparplan som ökar deras ekonomiska välstånd. Personal som har aktieinnehav kommer både att tänka och agera i företagets bästa intresse på lång sikt – bästa möjliga förutsättningar för framgång och tillväxt i din organisation.

ESPPs

Medarbetare stannar längre.

ESPP-program hjälper anställda att spara för framtiden men kan också lösas in om behov skulle uppstå. Om de kan se de ekonomiska fördelarna av sin investering blir de uppmuntrade att engagera sig i din organisation och sannolikheten för att de behåller sina investeringar i företaget under lång tid ökar.

ESPP-program är enkla.

Låt oss hjälpa dig att forma ett program som gör det möjligt för dina anställda att dra nytta av medarbetarägande. Vi kan också administrera och hantera ditt befintliga ESPP-program, vare sig det är ett icke-kvalificerat program eller ett kvalificerat, skattegynnat program. Ditt program kan innebära rabatterade aktiekurser, bidragsbegränsningar eller företagsmatchning, utdelningar med mera. Vi på Global Shares ser till att dina program följer alla regler och bestämmelser. Allt från skatter mellan regioner, personalrörlighet och förflyttningar eller internationell arbetskraft – vi gör det enkelt att hantera ditt ESPP-program.

Begär en demo

Upptäck kraften in anställdas ägande.
Förenkla aktieplanadministrationen och Cap Table hanteringen med världens #1 oberoende globala leverantör.

Boka din demo nu så visar vi hur vår banbrytande teknik kan att engagera era anställda och förenkla allt från aktieägande och planhantering till finasiell rapportering och aktiehandel.

 

Betrodda av företag över hela världen

Lär dig hur Global Shares hjälper företag över hela världen att attrahera och motivera de bästa medarbetarna.

Cargill-logotyp, grå
Generali-logotyp, grå
GSK-logotyp, grå
Krispy Kreme-logotyp, grå
Loreal
Få en unik insikt i medarbetarägande. Lär dig de bästa sätten för att utforma, kommunicera och implementera en strategi för
medarbetarägande i syfte att locka, behålla och engagera toppmedarbetare.