Behåll toppmedarbetare med kvalificerade personaloptioner

Behåll toppmedarbetare med kvalificerade personaloptioner

När du är grundare av ett nystartat företag, vd på ett växande företag eller HR-chef i största allmänhet, finns det inget som håller dig vaken på natten mer än tanken på att förlora nyckelpersonal. De här människorna känner ditt företag, har överlevt den svåra tiden och är redo att kavla upp ärmarna när det behövs.

Och det är inte bara dessa medarbetares värde som försvinner när de lämnar företaget. Kostnaden för att få fram en ersättare kan komma att bli hög. Här följer tips för ökad personalretention.

Tänk på tre faktorer. För det första att det är normalt att företag lägger ner mellan 40 och 80 % enbart på löner och förmåner för personalen. För det andra kan det kosta upp till 213 % av en årslön att ersätta ledande befattningar på ett företag. Slutligen har antalet medarbetare som säger upp sig ökat med över 88 % sedan 2010.

Så din största kostnad är personalen. Våra mest värdefulla tillgångar är våra medarbetare, och de rör på sig snabbare än någonsin.

Inte konstigt att personal retention är av högsta prioritet för företag allmänt sett. Så har det alltid varit och så kommer det alltid att vara, men på en alltmer konkurrensutsatt arbetsmarknad (särskilt eftersom distansarbete nu ökar möjligheterna för var du kan anställa och var folk kan arbeta) måste HR-chefer hitta andra fördelar gentemot konkurrenterna.

Börja överväga kvalificerade personaloptioner och aktieförvaltning – förmåner som inte bara används för att locka toppmedarbetare, utan även för att behålla dem.

 

Hur kan aktieprogram bidra till att behålla personal?

 

Män som försöker hålla balansen på ett utropstecken
                                                Kvalificerade personaloptioner är ett utmärkt och kostnadseffektivt sätt för att behålla personal

Låt oss börja med den centrala frågan – om du erbjuder dina medarbetare aktieförvaltning eller aktieoptioner innebär det att de stannar kvar längre på ditt företag?

Svaret är helt enkelt ”ja”, fast med förbehåll.

En studie från 2017, ”Retention Effects of Employee Stock Options: Evidence from Bunching at Vesting Dates”, visar att ”retentionsförmåner och aktieförvaltning bidrar i hög grad till den totala fördelen med optioner, som överstiger ersättningskostnaden med 95–275 %”. Ett företag kan med andra ord åtminstone fördubbla sin avkastning i enbart retentionsförmåner om det använder kvalificerade personaloptioner.

Men (här kommer förbehållet), samma studie visar att antalet deltagare som lämnar programmet fördubblas kort efter optionernas inlösen. Vissa väntar helt enkelt på sina pengar och överger sedan skeppet. Även om dessa siffror är relativt låga, är det ändå viktigt att inte ignorera detta faktum (och vi ska prata om hur man förvandlar det till sin fördel).

Så kvalificerade personaloptioner har en mycket betydande inverkan på personalretentionen, men är inte en magisk lösning i sig. Du måste ha ett mer holistiskt synsätt för att få konkurrensfördelar gentemot dina rivaler – du måste göra det till en del av en större engagemangsstrategi.

 

Varför medarbetarengagemang är viktig för retention

Vi vill inte behålla personal genom att kedja fast dem ekonomiskt – vi vill att de ska stanna av egen fri vilja, och vara nöjda och glada över det. Eller som man säger nuförtiden: vi vill att de ska vara engagerade.

Vi har gett dig många fakta att bearbeta idag, och här kommer en kombination av några till. I sin rapport State of the Global Workplace kom Gallup fram till att ”85 % av medarbetarna är inte aktivt engagerade eller är aktivt oengagerade på jobbet”. I Storbritannien är endast 8 % av medarbetarna engagerade, medan snittet i Europa ligger på drygt 15 %. I USA stiger siffran till relativt imponerande 30 % av medarbetarna som är aktivt engagerade i sitt arbete.

Även om det är svårt att fastställa en absolut koppling mellan de två faktorerna, är det ändå intressant att jämföra denna engagemangsstatistik med andelen medarbetarägande och aktieförvaltning mellan Europa och USA. I europeiska tillväxtföretag äger personalen drygt 10 % av företaget, jämfört med 20 % i USA.

Varför är allt detta så viktigt?

Om företag bara fokuserar på personalretention, kommer ett team med engagerade medarbetare att ha 59 % lägre personalomsättning än ett team fullt av oengagerade medarbetare. Och det här är ingenting jämfört med ett makroperspektiv där vi ser att företag med engagerad personal är 21 % mer lönsamma än de med oengagerad personal.

 

Hur du skapar engagemang bland personalen med aktieförvaltning för medarbetare

 

Yrkesarbetande kvinnor tittar på aktieprogram för medarbetare i en mobilapp

                                      Aktieförvaltning för medarbetare kan användas på många olika sätt för att öka engagemanget

Så vi vet att retention är avgörande, vi vet att kvalificerade personaloptioner kan vara en lönsam lösning för att behålla personal, men att det måste vara en del av en större engagemangsstrategi.

Frågan blir då, hur kan du använda ditt aktieprogram för medarbetare för att engagera din personal? Låt oss titta på lite enkel taktik som du kan börja använda på direkten:

 

  1. Visa dem pengarna med en digital plattform för förvaltning av aktier

Den största utmaningen som företag står inför när det kommer till aktieförvaltning är att tydligt kommunicera dess fördelar. Alltför ofta får de anställda ett e-postmeddelande med några formulär att fylla i och de får ingen information innan dagen för inlösen närmar sig.

En digital plattform (som vår på Global Shares) där dina medarbetare när som helst kan få tillgång till sina kvalificerade aktieoptioner och bli medvetna om att dessa är verkliga. Att bygga en ägarkultur och visa medarbetaren hens tillgångar inom företaget stärker bandet mellan personalen och företaget. Att använda en transparent digital plattform är avgörande för att skapa medvetenhet och bidra till att uppmuntra rätt beteende när det kommer till ägande av företag med hjälp av regelbunden förmedling av konsekventa budskap.

På vår plattform kan medarbetare exempelvis se hur många aktier de äger, deras utestående ersättning, potentiellt värde av deras aktier om de väljer att lösa in sina belöningar. De har även möjlighet att lösa in kvalificerade aktieoptioner och acceptera ersättning genom plattformen.

Om medarbetarna kan se fördelarna är det mer sannolikt att du gynnas av det med ökad personalretention.

 

  1. Visa företagets framtida ekonomiska ställning med hjälp av verktyg för scenariemodellering

När vi pratar om medarbetare på nystartade och växande företag menar vi företagsledningen. Ledningsgruppen består av medarbetare som är väsentliga för företaget, vilket innebär att deras retention är en främsta prioritet.

Du måste använda din aktieersättningsstrategi väl för att skapa engagemang bland ledande befattningshavare, och du måste ge tydlig information om företagets framtidsutsikter och hur dessa personers ambitioner passar in.

Det är här scenariemodellering kommer in i bilden. Du kan använda ett verktyg för scenariemodellering (finns tillgängligt på vår plattform) för att se exakt hur en ny finansieringsrunda kommer att påverka ditt företag – hur värderingar, investeringar, kapitaltillskott, utspädning och annat kommer att se ut.

Förr i tiden var du kanske tvungen att berätta om framtiden för dina medarbetare, men tack vare verktyg för scenariemodellering kan de se den tydligt med sina egna ögon. Förmågan att visualisera framtiden med hårddata ger medarbetarna trygghet (och entusiasm) att fortsätta framåt.

 

  1. Öka engagemanget inför vestingperiodens slut

Forskning visar att vi tillbringar det sista året innan en viktig födelsedag – när vi är 29, 39, 49 år och så vidare – med att utvärdera våra liv och om vi vill ändra på saker och ting eller inte. Den här utvärderingen kan leda till att vissa bestämmer sig för att byta jobb, och smarta företag vet det.

Ett smart företag handskas med denna naturliga instinkt genom att träffa och prata med sina 39-åriga medarbetare, och fråga dem hur de ser på sin framtid och hur företaget kan hjälpa dem att ta sig dit. På så sätt blir företaget en positiv del av all förändring i medarbetarens yrkesliv (och får ökad lojalitet).

Även om det inte är riktig samma sak, måste företaget tänka på samma sätt inför vestingperiodens slut. Företaget måste visa intresse för dessa medarbetare (särskilt på ledningsnivå) när dagen för inlösen närmar sig, för att säkerställa att företaget förblir centralt i deras planer och kommer att kunna stötta deras ambitioner.

Den mest effektiva engagemangstekniken som finns är personliga möten. Använd vestingen som en kärnpunkt för att boka in utvecklingssamtal, och använd medarbetarens kommande inlösen som en del av samtalet. Uppmuntra dina linjechefer (eller divisionschefer) att kommunicera kommande aktieprogram och aktieoptioner under dessa möten och ge dem korrekt information för att göra det.

Förutom personliga möten finns det andra alternativ, t.ex. interaktiva gruppworkshops, delning av tidigare framgångshistorier, e-postkampanjer etc. för att hålla medarbetaren engagerad.

Vad du egentligen behöver här är rätt inställning – tänk på hur mycket du kommer att anstränga dig för att behålla en viktig kund vars kontrakt snart löper ut, och använd samma inställning när du vill behålla en medarbetare med ditt aktieprogram.

 

Ett effektivt och lönsamt sätt att behålla medarbetare

Vi har sett att även passiva aktieprogram för medarbetare är ett lönsamt sätt att behålla medarbetare, men det verkliga värdet kommer fram när du lägger till strategiskt engagemang. Genom att använda moderna verktyg som Global Shares digitala plattform för förvaltning av aktier kan du engagera dina medarbetare på verksamhetens alla nivåer, ge dem tydliga skäl att jobba kvar och få dem att känna glädje över framtiden.

Observera! Publikationen innehåller endast allmän information och Global Shares ger inte, genom denna artikel några råd, oavsett om det gäller juridiska, finansiella, skatterelaterade, företagsrelaterade, professionella eller andra råd. Global Shares Academy är inte en ersättning för professionell rådgivning och ska inte heller användas som sådan. Global Shares åtar sig inget ansvar för tillförlitligheten i informationen i detta dokument.

Läs våra senaste inlägg

Tänkvärt

Registrera dig för att få tänkvärda insikter om en rad ämnen som kan bidra till att ditt företag växer.