Driva program för personaloptioner i flera olika länder

Driva program för personaloptioner i flera olika länder

Det har pratats mycket om gränser under de senaste åren. Varor som skickas hit, information som skickas dit, skatter och tullar … allt är väldigt komplicerat även om du har koll på saker och ting.

När det kommer till administrering av incitamentsprogram för medarbetare på global skala kan det bli komplicerat, men med rätt strategi och tillvägagångssätt kan du göra globala personaloptioner till en integrerad del av företagets internationella kultur.

Sätt upp en strategi (och dina mål)

Alla incitamentsprogram för medarbetare bör ha ett tydligt mål och en strategi för hur det målet ska uppnås. Men globala företag kan ha fullt upp med andra stora projekt och ingen tar sig tid att ta reda på om det nuvarande tillvägagångssättet fortfarande är det bästa.

En stark ledare behövs för att införa personaloptioner för medarbetare runt om i världen. Ledaren måste vara en utmärkt kommunikatör, någon som är beredd att ifrågasätta tidigare beslut och som är snabb i vändningarna när strategin införs.

Under det här webbseminariet berättar, Julie Shepherd, chef för aktieprogram på Sage, hur det gick till när hon införde ett organisationsomfattande SAYE-program för 13 000 medarbetare i 23 länder – mitt under en pandemi som inträffar en gång vart hundrade år – och rekordstora 20 % av hela personalstyrkan registrerade sig.

 

Känna till lokala lagar och förordningar

Den viktigaste aspekten för att lyckas med internationella personaloptioner är att känna till de olika lagarna och förordningarna i varje jurisdiktion. Du måste se till att programmet sätts upp rätt från början, annars kan du drabbas av oförutsedda problem som kan vara allt från tidskrävande till olagliga.

Fråga en expert (t.ex. här på Global Shares) som kan guida dig genom det inledande arbetet och ge dig råd om vad som behöver göras.

Digitalisera processen

En person som använder programvaran Global Shares administrering av aktieprogram på sin bärbara dator, en kaffekopp står bredvid

Du kan inte göra detta på kalkylblad – du behöver programvara för incitamentsprogram för att hantera all denna komplexitet.

Om du är verksam i flera jurisdiktioner och på olika språk behöver du en digital plattform så att alla uppgifter blir rätt och är lätta att hantera. Med olika vestingdatum, bestämmelser om personaloptioners skatt och alla andra faktorer som ingår i ett aktieprogram för medarbetare blir det enklare att hålla kolla på allting med hjälp av programvara för aktieersättning, t.ex. den vi har på Global Shares.

På deras språk (och valuta)

Många känner obehag inför ekonomiska aspekter. Lägg till en språkbarriär och folk kommer helt enkelt att strunta i aktieprogram för medarbetare, oavsett hur bra ditt budskap är. Även om det inte är praktiskt möjligt att ta hänsyn till alla språk och valutor, borde du göra allt i din makt för att tillfredsställa en större grupp människor och avsevärt öka andelen registrerade i ditt program.

Kulturskillnader

Var väldigt medveten om kulturella skillnader när du lanserar programmet med personaloptioner och om budskapet ska utformas på olika sätt. I USA finns en stark kultur av medarbetarägande, medan det är mindre utbrett i Japan. Ta kontakt med lokala experter (eller globala experter med lokal kännedom) för att försäkra dig om att du följer lokal praxis för personaloptioners skatter, samt annat, och anpassa ditt budskap så att det passar in.

Olika kommunikationsmedel

Om du är verksam i flera länder är det nästan säkert att du riktar in dig på ett stort antal anställda som du vill ska delta i programmet. I det här fallet, se till att använda en mängd olika kommunikationsmedel (videor, e-postmeddelanden, personliga möten) för att få fram ditt budskap.

Relativa värden

Det är viktigt att tänka på de relativa värden som aktier kan ha i varje land. Beroende på hur incitamentsprogrammet är utformat, och relevanta skatter och bestämmelser i olika länder, kan en medarbetare kanske köpa en ny bil med sina personaloptioner, medan en annan kanske kan bygga ut sitt hus för samma antal aktier.

Dela med sig av sina berättelser

En av de stora utmaningarna för alla multinationella företag är att skapa en delad kultur i organisationen. Personaloptioner för medarbetare är ett verkligt, konkret sätt att förena människor runt om i världen. När en säljchef i Indien ser hur en ingenjör som jobbar i Österrike har bidragit till mervärde för sitt incitamentsprogram, och vice versa, kan du börja känna det gemensamma ändamålet.

Gör det genom att dela historier om personer som drar fördel av programmet och koppla det till jobbet som utförs av företaget. Det kommer att skapa en dubbel positiv effekt eftersom de personer som redan deltar i programmet blir nöjda med sitt beslut, och samtidigt kommer de personer som inte är med att seriöst fundera på att delta.

Nästa gång du pratar om gränser behöver det inte handla om de komplikationer som dessa medför. Genom att använda rätt programvara för personaloptioner och lansera aktieprogrammen i tid, kan de gynna din organisation på ett sätt som få andra initiativ skulle kunna göra.

Mer information om incitamentsprogram, personaloptioners skatter och hur vi kan samarbeta finns här.

Observera! Publikationen innehåller endast allmän information och Global Shares ger inte, genom denna artikel några råd, oavsett om det gäller juridiska, finansiella, skatterelaterade, företagsrelaterade, professionella eller andra råd. Global Shares Academy är inte en ersättning för professionell rådgivning och ska inte heller användas som sådan. Global Shares åtar sig inget ansvar för tillförlitligheten i informationen i detta dokument.

Läs våra senaste inlägg

Tänkvärt

Registrera dig för att få tänkvärda insikter om en rad ämnen som kan bidra till att ditt företag växer.