Fördelning av eget kapital och aktiesplit i nystartade företag

Fördelning av eget kapital och aktiesplit i nystartade företag

En av de tidigaste utmaningarna som företagsgrundare står inför är hur man fördelar eget kapital i ett nystartat företag (aktiesplit). Att se till att ägarstrukturen är rätt från start garanterar inte vägen till framgång, men att begå misstag med något så grundläggande som en aktie split kan sätta käppar i hjulen för företaget i framtiden.

Du måste vara tidigt ute med att ta fram strategier för aktiesplit för anställda, rådgivare och investerare, för att inte tala om den kanske besvärligaste frågan om hur man ska fördela det egna kapitalet mellan delägarna i ett nystartat företag?

Det finns två skolor – en jämn eller viktad fördelning. Med den sistnämnda fördelas ägandet på ett mer rättvist sätt till dem som anses förtjäna det, baserat på ett antal bestämda kriterier. Det finns inget rätt sätt för en aktiesplit i ett nytt företag, även om det är möjligt att begå misstag som vid denna tidpunkt kan få vidsträckta konsekvenser.

 

Vilket sätt borde du välja?

Hur beslutar du vilken väg som är rätt? Hur beslutar du om ett lämpligt sätt för att fördela ägandet (splitta aktier) i ett nystartat företag?

Om varje grundare bidrar lika mycket till verksamheten och förväntas fortsätta göra det i framtiden, är en jämn aktiesplit en självklarhet – fast det är inte alltid så okomplicerat som det låter. Därför måste grundarna tänka rationellt när de ser över allas insatser i verksamheten och hur dessa roller kan förändras i framtiden.

Att starta ett nytt företag är spännande och roligt, men det skulle vara naivt att tro att personer inte hamnar i konflikt eller att ingen grundare kommer att lämna företaget. I företagets allra första skede – mitt under förhandlingarna om fördelningen av andelarna – är det också viktigt att införa regler och klausuler som skyddar företaget i händelse av konflikt och/eller utträden.

När vi ser över aktiespliten och reglerna för det egna kapitalet måste vi tänka på de personliga aspekterna mellan grundarna – relationer, roller och prestationer – och hur vi ska skydda företaget i framtiden.

Här följer några av de viktigaste punkterna att tänka på:

 

Olika nivåer av engagemang

Två kvinnor håller en triangel som visar engagemangsnivån för aktiesplit

Har en eller flera av grundarna varit mer engagerade i att få igång verksamheten?

I början kan det finnas lite eller inga pengar för att betala löner, och beroende på personliga faktorer hos de inblandade är det inte ovanligt att en eller flera ägnar all sin tid åt det nya företaget, medan andra fortfarande kan ha ett heltidsjobb på annat håll, och ägnar sig åt det nya företaget på kvällar och helger.

Utan att förminska insatserna från de som även arbetar på andra håll är det tydligt att det finns två olika nivåer av engagemang i detta scenario och vissa hävdar att det borde avspeglas i en aktiesplit, åtminstone tills arbetsfördelningen har blivit mer balanserad.

 

Finns det någon som tar större risker?

Detta är relaterat till punkten ovan, men borde tas upp för sig. Man måste vara tydlig med vem som tar på sig större risker i början. Har en av grundarna lämnat sitt jobb för att ägna sig helt och hållet åt det nya företaget? Och den andre grundaren jobbar heltid på ett annat företag, och ägnar sig åt den nya verksamheten på sin lediga tid?

Dessa faktorer behöver inte nödvändigtvis följas till punkt och pricka, men det är viktig att ha dem i åtanke.

 

Vem fick idén till företaget och hur ska det belönas i aktiespliten?

Den ursprungliga idén kan tyckas vara den viktigaste delen av allt, och det stämmer att utan en idé kan man inte göra något, men det är även sant att en idé är bara början till saker och ting. När idén väl har kläckts förflyttas fokus mycket snabbt på leverans och genomförande, och utan dessa två saker kommer även de bästa idéerna att ha svårt för att förverkligas.

Så, återigen, det handlar om balans och medvetenhet. Hur föddes idén? Hände det under en brainstorming? Eller kom en person på den helt själv? Finns det immateriella rättigheter att ta hänsyn till?

De här är några av frågorna som behöver tas upp.

 

Kommer enskilda roller att ändras med tiden?

Den roll en enskild grundare spelar idag kan förändras med tiden, och kanske kommer den rollen att bli mindre viktig i framtiden. Men även motsatsen kan inträffa – en grundares kompetens och förmågor kan bli mer relevanta med tiden. Vad som är viktigt här är att inte grunda sina beslut på hur man splittar aktier mellan ett nystartat företag och företagets tidiga skede. I takt med att företaget utvecklas och växer förändras den interna dynamiken, och de enskilda grundarnas kompetens kommer att hamna i förgrunden vid olika tidpunkter.

Med andra ord, bara för att en person kan spela en större roll i första början behöver det inte nödvändigtvis betyda att denne borde få en större del av kakan.

 

Saker man bör tänka på för att skydda verksamheten

Banderoll med
                                                Att ha en klar utträdesstrategi är viktigt även om du inte har planer på att lämna

Konflikter kan uppstå. Detta kan hända av många olika skäl, och det är inte nödvändigtvis någons fel. Ibland kommer man helt enkelt inte överens och när det händer kan någon bestämma sig för att lämna företaget.

Då kan det bli ganska rörigt på delägarfronten, såvida du inte var förutseende nog från första början och vidtog åtgärder ifall något liknande skulle hända. Det finns flera olika tillvägagångssätt som man kan använda när man förbereder ett första utkast av aktieägaravtalet för att skydda verksamheten när en delägare lämnar.

 

Ta med en försäljningsbegränsning

Tanken på en delägare som försöker sälja sina aktier skulle kännas obehaglig för de andra delägarna av olika skäl, inte minst eftersom de kan behöva arbeta med någon som de inte känner eller inte vill jobba med.

Ett sätt att undvika detta är att införa en formell försäljningsbegränsning. Detta skulle hindra en delägare från att börja bete sig oberäkneligt och göra som den vill med sina andelar. Rent praktiskt kan denna typ av begränsning ha två former – en förtur som ger företaget rätt att köpa andelarna till samma pris som en eventuell annan part erbjuder, och en generell överlåtelsebegränsning där företaget måste ge sitt samtycke till eventuell överföring av andelar.

Även om förtur skyddar företaget, är det i praktiken inte det bästa alternativet. Beroende på vilket tillväxtstadium företaget befinner sig i för tillfället kan det vara olämpligt eller opraktiskt att köpa ut en grundare. Företaget har kanske helt enkelt inte har råd att göra det.

Ett villkor som generell överlåtelsebegränsning borde införas på ett tidigt stadium i bolagets liv, eftersom det kan vara svårt att längre fram be aktieägarna välja bort sin rätt att sälja.

 

Använd omvänd vesting

Vid omvänd vesting blir den delägare som lämnar företaget inom en bestämd tidsperiod skyldig att sälja sina andelar till de andra delägarna. Kravet på omvänd vesting brukar gälla under de första 3–4 åren av ett företags existens. Detta ger delägarna säkerheten att de undviker konflikter om andelar under en tid när verksamheten fortfarande är i lindor, och det är inte heller alltför restriktivt för personerna eftersom de bara är skyldiga att sälja till andra delägare under en viss period.

Det finns mycket information på nätet om fördelning av andelar, och du borde ta dig tid att läsa den. I vissa avseenden kan delägare och andelsfördelning liknas vid att ingå ett äktenskap med ett äktenskapsförord. Det är mer praktiskt än romantiskt, men det betyder inte att ni inte bryr er om varandra.

Här på Global Shares känner vi till viktiga råd för företag som vill starta program för aktieersättning eftersom vi har hjälpt väldigt många att göra det. Vi kan hjälpa till, vare sig det gäller nystartade eller börsnoterade företag.

Om du är intresserad av aktieersättning och vill försäkra dig om att ditt kapital är i goda händer kan du kontakta oss idag och få en gratis demo.


Be om en demo

Observera! Publikationen innehåller endast allmän information och Global Shares ger inte, genom denna artikel några råd, oavsett om det gäller juridiska, finansiella, skatterelaterade, företagsrelaterade, professionella eller andra råd. Global Shares Academy är inte en ersättning för professionell rådgivning och ska inte heller användas som sådan. Global Shares åtar sig inget ansvar för tillförlitligheten i informationen i detta dokument.

Läs våra senaste inlägg

Tänkvärt

Registrera dig för att få tänkvärda insikter om en rad ämnen som kan bidra till att ditt företag växer.