Sex retention tips för medarbetare, spara både tid och pengar

Sex retention tips för medarbetare, spara både tid och pengar

Visste du att en förlust av en nyckelperson kan kosta mer än dubbelt så mycket som personen tjänade i lön, och att det kan ta upp till två år innan produktiviteten återhämtar sig?

En hög personalomsättning är dåligt för verksamheten av många skäl: verksamhetens resultat drabbas, detsamma gäller stämningen, produktionen, engagemanget och den övergripande lönsamheten på företaget.

Att anställa rätt personer för att få företaget att växa står alltid högt upp på agendan – men att behålla dessa personer bör också prioriteras.

Här är våra retentionstips som hjälper dig att hålla fast vid dina toppmedarbetare under en lång tid framöver.

 

1. Ta det från början

Din förvärvsstrategi bör alltid innehålla ett retentionsprogram för personalkapital. Att lägga ner tid, pengar och arbetskraft på att locka medarbetare till ditt företag är bra – men har du en plan för att behålla dem?

Rekrytering kan bli dyr, så det är viktigt att locka rätt personer från första början. Under rekryteringsprocessen bör du kontrollera att kandidaterna har rätt kompetens och erfarenhet samtidigt som deras inställning och förväntningar stämmer överens med din organisations.

Lova inget du inte kan hålla och var tydlig med en potentiell kunds förväntningar eller roll. Att anställa en person under falska förutsättningar om vad jobbet i själva verket innebär kan få personen att känna sig lurad och vilja lämna företaget.

 

2. Onboarding

Börja på samma sätt som du tänker fortsätta.

Första intrycket räknas och hur de nyanställda anpassar sig till den nya arbetsplatsen beror mycket på den första tiden på din organisation.

Många företag låter nyanställda börja på en fredag eftersom personalen är allmänt sett på bättre humör, och det råder en mer avslappnad och bättre atmosfär på kontoret än på en måndag morgon.  

Det är viktigt att nya medarbetare känner sig välkomna. Låt dem inte bara komma in och sitta ensamma vid skrivbordet. Presentera medarbetaren för resten av personalen och skapa ett kompissystem, så att de har någon att prata med om de har några frågor.

Visa enkla saker som var toaletten finns och hur man använder kaffemaskinen. Hjälp dem att känna sig som hemma. Och ta alltid med nyanställda på lunch första dagen.

Självklart måste du ta itu med formaliteter som pappersarbete eller företagspolicyer, men strunta inte i den sociala biten.

 

3. Pengar spelar roll

Även om det inte är den enda faktorn som spelar in, så arbetar man för att tjäna pengar, betala sina räkningar och ha en bra levnadsstandard.

Att erbjuda ett konkurrenskraftigt lönepaket är ett viktigt retetionstips för att locka och behålla viktiga medarbetare, och få dem att känna sig belönade för jobbet de utför.

Medarbetare förväntar sig lönesamtal, framtidsutsikter och de vill veta att det finns möjligheter till löneförhöjning. Detta hjälper också till att hålla motivationen uppe.

Håll dialogen levande och sätt upp mål. Ha regelbundna utvecklingssamtal. Utvecklingssamtal varje kvartal eller månadssamtal kan verka överdrivet, men det gör att medarbetaren behåller fokus på viktiga mål – både för sig själv och för företaget.

 

4. Förmåner och personalkapital

Att erbjuda bra förmåner som anställda behöver, vill ha och som gör skillnad i deras liv kommer att bidra till personalretentionen.

Även om gratis lunch eller pizza och öl kan verka som bra förmåner när de införs, är det osannolikt att denna typ av förmån får medarbetare att stanna kvar om de överväger att lämna företaget.

Sjukförsäkring, föräldraledighet, en bra pensionsplan, prestationsbonusar och flexibilitet har en stor dragningskraft, och påverkar de anställda på ett positivt sätt.

Ett aktieprogram för medarbetare med personaloptioner är också bra metoder för att locka och behålla personal. Egenintresse i företaget, ägande och inflytande över hur organisationen drivs, har en mycket positiv inverkan på retentionen. Du kan även lägga ut hanteringen av personalkapital, så att det inte belastar dina interna resurser.

 

5. Kommunikation vid nya personaloptioner

Kommunikation går i båda riktningarna – utvecklingssamtal och personliga möten ger dig möjlighet att försäkra dig om att dina medarbetare presterar som de ska, samtidigt som de kan prata med dig om sina eventuella problem.

Ger du dem allt de behöver så att de kan utföra sitt jobb? Finns rätt system på plats? Är du lyhörd för deras behov?

Att lyssna på sina medarbetare, se till att de respekteras och har möjlighet och verktyg för att göra sitt jobb på rätt sätt förhindrar stress, bitterhet och irritation. Detta leder i sin tur till medarbetarnöjdhet och nöjda medarbetare är mindre benägna att säga upp sig.

 

6. Investering i personalkapital

Investerar du i dina medarbetare och hjälper dem att växa? Har de framtidsutsikter på ditt företag?

Att erbjuda personalen möjlighet att utvecklas med fortbildning och kurser visar att du bryr dig om deras personliga utveckling och inte bara vad de kan göra för din organisation.

Överväg att införa betald studieledighet eller betala för kurser som fördjupar deras kunskaper. Det gynnar verksamheten på lång sikt.

Och om en av dina toppmedarbetare säger upp sig kanske det ändå inte är för sent att få hen att stanna. Sätt dig ner och prata med den anställda. Fråga varför personen vill lämna företaget och om det finns något du kan göra för att få hen att ändra sin uppfattning. Det kan vara något så enkelt som en löneförhöjning.

Glöm inte att det kommer att kosta dig dubbelt så mycket som medarbetaren får ut i lön att anställa och utbilda en person som kan ta över positionen, och det brukar ta drygt två år tills den personen uppnår samma produktivitetsnivå. En löneförhöjning skulle kosta mindre. Pengar är kanske inte orsaken till att medarbetaren vill säga upp sig, men prata med personen och ta reda på orsaken. Du kanske kan lösa det hela.

Global Shares är ett företag som hanterar aktieprogram för medarbetare. Vårt team har vuxit med cirka 300 procent under de senaste tre åren, och omfattar nu över 250 anställda på 11 kontor runt om i världen. Vi specialiserar oss på att hjälpa företag att locka, behålla och engagera viktiga medarbetare.

Kontakta oss idag för att få veta hur du kan hantera dina aktieprogram för medarbetare på ett enkelt sätt. Vi hjälper dig gärna att växa tillsammans med oss.


Be om en demo

Observera! Publikationen innehåller endast allmän information och Global Shares ger inte, genom denna artikel några råd, oavsett om det gäller juridiska, finansiella, skatterelaterade, företagsrelaterade, professionella eller andra råd. Global Shares Academy är inte en ersättning för professionell rådgivning och ska inte heller användas som sådan. Global Shares åtar sig inget ansvar för tillförlitligheten i informationen i detta dokument.

Läs våra senaste inlägg

Tänkvärt

Registrera dig för att få tänkvärda insikter om en rad ämnen som kan bidra till att ditt företag växer.