Tre olika typer av värdepapper för medarbetare som du borde känna till

Tre olika typer av värdepapper för medarbetare som du borde känna till

Saker och ting förändras snabbt – utom en sak. Medarbetarägande är fortfarande ett av de bästa verktygen som företag har till sitt förfogande för att rekrytera och behålla personal. Vinstutdelning för aktiebolag, särskilt i framgångsrika företag eller tillväxtföretag, kan överstiga de ekonomiska fördelarna med endast lön eller traditionella kontantbonusar.

Om ett företag tänker rekrytera dig kommer det med största sannolikhet att erbjuda dig värdepapper. Men det finns några olika former av vinstutdelning i aktiebolag, och olika optioner. De kan ibland vara förvirrande för människor som inte har stött på dem tidigare eller inte vet något om värdepapper. Och om du för närvarande rekryterar personal till ditt företag kanske du inte förstår varför ditt företag erbjuder värdepapper på detta sätt – varför det exempelvis är bättre än andra former av förmåner som rekryten kan erbjudas.

I det här inlägget ska vi att ta upp de tre vanligaste typerna av värdepapper som företag erbjuder (ISO, NSO och RSU) och vad de betyder. Låt oss börja med ISO och NSO, som är två typer av aktieoptioner. Men innan vi börjar ska vi snabbt förklara några uttryck, så att vi förstår varandra bättre.

Aktieoptioner: Aktieoptioner ger mottagaren rätt att köpa (vid ett framtida tillfälle) ett visst antal aktier i företaget, till ett fastställt pris. Det fastställda priset är vanligtvis aktiekursen vid den tidpunkt då optionerna tilldelas. Detta innebär att när aktiekursen stiger med tiden, förblir det fasta priset detsamma, och efter en viss tid kan du köpa (lösa in) aktien till ett lågt pris och sälja den till det nuvarande, högre priset. Optioner är, med andra ord, ett sätt för att köpa till ett lågt pris och sälja till ett högt pris, baserat på ditt företags framgång.

Lösa in: Att lösa in en aktieoption innebär att du köper den. När du löser in en option köper du den underliggande aktien som blir din och kan därefter säljas.

Vesting: För de flesta optioner krävs en vestingtid från medarbetarens sida. Med andra ord, företag vill inte anställa en person, som tilldelas optioner och som redan två månader senare slutar på företaget. Det finns alltså en väntetid som kallas vesting, mellan det att du tilldelas en option och när du kan lösa in den.

 

Vad är ISO?

Incentive Stock Option (ISO) är en aktieoption som ger rätt till särskilda skatteförmåner. Det betyder att du inte är skyldig att betala skatt när du löser in optionerna.

Om du inte säljer aktien direkt efter inlösen och behåller den i minst ett år, så betalar du inte skatt förrän du säljer aktien – och även då betalar du kapitalskatt istället för den högre inkomstskatten.

Om du säljer aktien direkt efter inlösen förlorar ISO sin särskilda skatteförmån och du måste betala inkomstskatt. Det finns alltså ett incitament att behålla ISO innan du säljer den – särskilt med tanke på att aktiekursen stiger med tiden.

 

Vad är NSO?

Non-Qualified Stock Option (NSO) är en icke-kvalificerad aktieoption som delvis liknar ISO. Men till skillnad från ISO ger NSO inte rätt till särskilda skatteförmåner. Det betyder att du betalar skatt när du löser in och när du säljer aktierna.

Till skillnad från ISO finns det ett incitament att sälja optionerna direkt efter inlösen. Om du behåller aktien blir du skyldig att betala skatt för kapitalvinst. Skattekostnaden måste dock vägas mot den förväntade ökningen av aktiekursen.

Dessutom finns det två former av kapitalvinstskatt – kortsiktig och långsiktig. Om du säljer dina aktier efter mindre än ett år, betalar du kortsiktig kapitalvinstskatt, som i allmänhet är högre än långsiktig kapitalvinstskatt. Så om du ska behålla dem är det bättre att vänta längre än ett år.

 

Vad är RSU?

Restricted Stock Unit (RSU) skiljer sig helt från ISO och NSO eftersom det inte handlar om optioner utan aktier. Det betyder att du inte behöver lösa in något och när du uppfyller de överenskomna villkoren (och vestingtiden) för RSU får du helt enkelt aktien och betalar tillämplig skatt.

Beroende på företag och befattning kan det finnas några olika typer av villkor – tidsbaserade, prestationsbaserade eller en kombination av båda. När du uppfyller villkoren är aktien din. Vilket innebär att du får betala inkomstskatt på aktiens marknadsvärde. Men du behöver inte sälja den på en gång.

Om företaget är börsnoterat kan du sälja när du vill under företagets handelsfönster. Om det är ett privat företag måste du vanligtvis vänta på ett förvärv eller en börsintroduktion. Eller så kan du behålla aktien och vänta tills aktiekursen stiger. Det innebär att du kan behöva betala reavinstskatt på värdeökningen.

 

Vilket är bäst?

Det finns inget enkelt svar på den frågan.

Ur medarbetarens perspektiv finns det fördelar med alla dessa belöningar, och värdet beror mer på hur bra det går för företaget och hur stor din belöning är. För att inte tala om jurisdiktion och tillämpliga skattelagar.

Ur ett arbetsgivarperspektiv beror allting på företagets storlek och i vilket skede det befinner sig. Dessutom kräver olika roller olika ersättningspaket. Du kanske inte får svaren bara genom att läsa artikeln ovan, men det är viktigt att förstå hur varje belöning kan ta fram det bästa hos din personal och leda företaget mot uppsatta mål.

Det kan vi hjälpa till med. Vårt erfarna team av experter på aktieersättning och aktieoptioner kan hjälpa till att guida dig genom processen och se till att du väljer det bästa alternativet. Kontakta oss idag.


Be om en demo

Observera! Publikationen innehåller endast allmän information och Global Shares ger inte, genom denna artikel några råd, oavsett om det gäller juridiska, finansiella, skatterelaterade, företagsrelaterade, professionella eller andra råd. Global Shares Academy är inte en ersättning för professionell rådgivning och ska inte heller användas som sådan. Global Shares åtar sig inget ansvar för tillförlitligheten i informationen i detta dokument.

Läs våra senaste inlägg

Tänkvärt

Registrera dig för att få tänkvärda insikter om en rad ämnen som kan bidra till att ditt företag växer.