Vad är aktieersättning?

Vad är aktieersättning?

Aktierelaterad ersättning är en typ av icke-kontant lön som ett företag erbjuder medarbetare för att ta del av ägandet av företaget. 

I det här inlägget ska vi diskutera:

Varför aktieersättning?

Den stora fördelen med aktiebaserad ersättning är de ekonomiska faktorerna både för arbetsgivaren och medarbetaren. Det gör att arbetsgivare kan erbjuda sina anställda mer – vilket är bra för de anställda – samtidigt som det inte påverkar deras resultat – vilket är bra för arbetsgivaren. Mer fördelar med aktieersättning:

 • Hjälper till att attrahera och behålla talanger: Det är särskilt användbart för mindre företag som precis har startat, som kan erbjuda anställda en del av sin potential när de inte har så mycket pengar till hands. Så de kan stå kvar på en solid finansiell grund.
 • Uppnår större anpassning: Arbetsgivare drar nytta av att medarbetarnas värderingar anpassas till företagets uppdrag.
 • Uppnår lägre frånvaro: Medarbetare arbetar hårdare och är mer produktiva eftersom deras prestationer påverkar hur mycket de kan tjäna.
 • Bygger medarbetarengagemang: Anställda skapar sannolikt en känsla av laganda – de är inte bara anställda, de är även ägare och kan ofta genom aktieägarröstning ge värdefulla bidrag till företagets riktning.
 • Får skatteförmåner: Både arbetsgivaren och medarbetaren kan åtnjuta skatteförmåner från vissa godkända program, t.ex. kvalificerade aktiesparprogram för medarbetare som ESPP och ESOP
 • Hjälper till att hantera kassaflödet: Aktieersättning minskar det belopp som betalas ut kontant, särskilt idealiskt för företag med begränsat kassaflöde.

Om du redan är övertygad om att aktieersättning är rätt för dig är du välkommen att boka en kostnadsfri konsultation. Våra experter tar dig genom hela design- och implementeringsprocessen


Prata med oss nu

Typer av aktieersättning

Aktieersättning för medarbetare finns i en mängd olika former och program – aktieoptioner, begränsade aktier, (RSU), ESPP (aktiesparprogram för medarbetare) och mer. Det här inlägget diskuterar följande sex typer.

 • Aktieoptioner – Incitamentsaktieoptioner (ISO) och icke-kvalificerade aktieoptioner (NSO)
 • Begränsade aktier – Begränsade aktier (RSU) och Begränsade tilldelningar av aktier (RSA)
 • Program för uppskjuten kontantbonus – Aktierättigheter (SAR) och fantomaktier
 • Prestationsaktier
 • Aktiesparprogram för medarbetare (ESPP)

Se hur de fungerar i nästa avsnitt.

Hur fungerar aktieersättning?

Aktierelaterad ersättning erbjuder medarbetare aktier där de måste stanna hos företaget under en viss tid innan de får full äganderätt till aktien. Låt oss se hur följande typer av aktiebaserad ersättning fungerar:

1. Aktieoptioner – ISO och NSO:

En aktieoption är en populär form av aktieersättning. Det ger medarbetarna rätten, men inte skyldigheten, att köpa företagsaktier till ett ursprungligen överenskommet pris (dvs. lösenpris) efter en intjänandeperiod. Intjänande är en process för att få full äganderätt till de aktier du tilldelats. Med aktieoptioner bygger du välstånd genom att köpa aktier till ett fast pris och sälja till ett framtida högre pris.

Skattehändelser: Det finns två huvudsakliga typer av aktieoptioner – ISO och NSO. En optionsinnehavare är inte skattskyldig när en option beviljas och intjänas. NSO:er kan dock potentiellt beskattas när du utövar och säljer dem medan ISO:er enbart beskattas när de säljs. (Anmärkningar: Alternativ minimiskatt (AMT) kan debiteras när du löser in dina ISO:er.)

Fördelar och nackdelar:
Fördelar: Medarbetare kan dra nytta av bolagets värdeökning. Schemat för intjänande kan anpassas flexibelt. Det finns också skattefördelar med ISO:er eftersom endast gynnsam långsiktig CGT debiteras vid försäljning när du säljer dina aktier minst två år från tilldelningsdatumet och minst ett år från datumet för inlösen. (Om du inte gör det, förlorar du ISO-skatteförmåner)
Nackdelar: Medarbetare måste betala skatt när de löser in NSO:er. Oavsett om det är en ISO eller NSO, kan optioner potentiellt bli värdelösa när deras värde sjunker under lösenpriset.

Lämpligt för många företag – i ett tidigt skede, nystartade företag med hög tillväxt och börsnoterade företag. Arbetsgivare kan utfärda medarbetaraktier brett eller till en grupp utvalda medarbetare som ett sätt att attrahera, behålla och/eller motivera dem. NSO:er skulle vara ett idealiskt val om du vill erbjuda aktieoptioner till icke-anställda eller erbjuda enkla aktieoptioner med färre restriktioner.

2. Begränsade aktier – RSU och RSA:

Begränsade aktier är en typ av aktieersättning med mindre risk. Han/hon tjänar aktierna efter att intjänandekraven är uppfyllda. Deltagare kan behöva betala för beviljanden under RSA-program medan de vanligtvis får beviljanden gratis under RSU-program.

Skattehändelser: Dina RSU:er beskattas potentiellt när du intjänat och sålt dem. Med RSA:er beskattas du vid tidpunkten för tilldelning och försäljning enligt paragraf 83b.

Fördelar och nackdelar:
Fördelar: Eftersom medarbetare inte behöver betala för RSU, bär de mindre risk och har alltid ett värde så länge företagets aktiekurs ligger över 0 dollar. Som med optioner är deras schema för intjänande flexibelt.
Nackdelar: Medarbetarna kan inte kontrollera tidpunkten för beskattning med RSU:er eftersom vanlig inkomstskatt ska betalas när de intjänas, men med NSO:er kan de det.

Lämpligt för många företag som vill erbjuda aktier brett eller till en grupp utvalda medarbetare som ett sätt att attrahera, behålla och/eller motivera dem utan att kräva förskottsbetalning. (RSA används ofta av nystartade företag medan etablerade företag använder RSU)

3. Program för uppskjuten bonus (kontant) – Aktierättigheter (SAR) och fantomaktier:

En uppskjuten bonus är en aktieform som egentligen inte använder aktier men som ändå belönar medarbetare med ersättning som är knuten till företagets aktieutveckling. Så deltagarna är inte aktieägare och har ingen rösträtt.

Din belöning beror på ökningen av aktievärdet eller hela aktievärdet. När intjänandeperioden (vanligtvis tidsbaserad) är över kan deltagarna få en kontantmotsvarighet eller den faktiska aktien (mindre ofta).

Skattehändelser: Du beskattas potentiellt när du köper och säljer din aktie.

Fördelar och nackdelar:
Fördelar: Precis som RSU:er behöver anställda vanligtvis inte betala för SAR/fantom-aktier, vilket innebär att de helt enkelt får dem gratis. De kan betalas ut kontant eller i bolagsaktier. Om det sker i kontanter undviks utspädning av ägandet.
Nackdelar: Företaget måste göra ett direkt kontantutlägg om affären sker kontant. Den här formen möjliggör också flexibel utformning av intjänande.

Lämpligt för många företag som vill erbjuda medarbetare ersättning utan att kräva förskottsbetalning och utfärda ett stort antal extra aktier.

4. Prestationsaktier

Prestationsaktier intjänas när medarbetare uppfyller specifika prestationsrelaterade mål.

Fördelar och nackdelar:
Fördelar: Det hjälper företag att uppnå finansiella och andra strategiska mål.
Nackdelar: Om målen är för svåra att uppnå kan medarbetarna tappa motivationen.

Lämpligt: Dessa utmärkelser tilldelas ofta företagsledare och styrelseledamöter som ett incitament för att uppnå särskilda prestationsmål.

5. Aktiesparprogram för medarbetare (ESPP):

ESPP används vanligtvis av börsnoterade företag som vill attrahera, behålla och/eller motivera medarbetare och ger deltagarna möjlighet att köpa aktier i sina företag till rabatt – ofta mellan 5–15 % av det verkliga marknadsvärdet (FMV).

De gör detta genom att ge bidrag direkt från medarbetarnas lönecheckar med nettobelopp efter skatt under en tid. Deras ackumulerade bidrag används för att köpa företagets aktier på köpdagen.

Skattehändelser: För icke-kvalificerade ESPP (aktiesparprogram för medarbetare) beskattas du när du köper och säljer dina aktier. För kvalificerade ESPP beskattas du först när du säljer dina aktier.

Fördelar och nackdelar:
Fördelar: Det har skatteförmåner för medarbetare (för kvalificerade ESPP). Anställda kan också köpa aktierna till en rabatt på upp till 15 %. Vissa företag erbjuder en tillbakablicksfunktion för ESPP som gör att medarbetare kan njuta av ett lägre inköpspris, vilket ger en extra förmån.
Nackdelar: Det finns ett tak för bidrag

Lämpligt för börsnoterade företag som vill dela aktier brett eller till en grupp utvalda medarbetare.

Hur mycket aktier ska man ge anställda?

Nystartade företag skapar vanligtvis aktiesparprogram för medarbetare som omfattar 10–20 % av företagets totala aktier (50 % för grundaren/grundarna och 30–40 % för investerare). Det liknar vad David Steinberg – grundaren av Zeta International, ett strategiskt marknadsföringsföretag – rekommenderade oss:

Steinberg rekommenderar att man etablerar en pool på cirka 10 % för tidiga nyckelanställningar och 10 % för framtida medarbetare.

equity-plan-sizes
Equity Plan Sizes by Industry

Potentiella problem med aktier till medarbetare

Även om aktieersättning är populärt i olika branscher, brukar vi höra att komplexiteten är den största nackdelen.

 • Aktieersättning för med sig en hel del rapportering och regler att följa, såväl som hela områden av jurisdiktion och skattelagar.
 • Det är också ett enormt arbete och eftertanke som måste läggas på utformningen av programmet, t.ex. hur många aktier som ska ges bort, deltagarberättigande, intjänandeschema, programmets period.
 • Det kan också orsaka extra administration kring aktiesparprogram för dina befintliga avdelningar – allt från att spåra och rapportera förändringar i ägande till uppdatering av dokument/policyer/procedurer, kommunikation med intressenter, samråd med styrelsen och efterlevnad.

Lyckligtvis finns det en otroligt enkel lösning på detta: Global Shares – Automatiserad molnbaserad programvara för hantering av aktieersättning.

Funderar du på att lansera ett aktieersättningsprogram? Kontakta Global Shares idag

Med Global Shares prisbelönta kombination av programvara och support tar vi oss an all komplexitet och det hårda hanteringsarbetet som krävs för ditt aktieersättningsprogram.

Våra team av experter tar dig genom implementering, där vi arbetar med dig för att designa och lansera ditt program, såväl som den dagliga verksamheten med att underhålla och förbättra programmet efter lanseringen.

Vår dynamiska, anpassningsbara programvara för aktieersättning gör det enkelt för deltagarna att se och hantera sina aktier, men för säkerhets skull är vår flerspråkiga kundtjänst alltid redo att svara på alla frågor.

Kontakta Global Shares för att få en gratis demo idag.


Be om en demo

Vanliga frågor om aktieersättning till medarbetare

Vad är aktieersättning?

Aktieersättning, kallas även aktiebaserad ersättning, är en typ av icke-kontant lön som ett företag erbjuder medarbetare för att ta del av ägandet av företaget. Några exempel är aktieoptioner, begränsade aktier, aktierättigheter (SAR) och ESPP.

Varför aktieersättning?

Den stora fördelen med aktieersättning för medarbetare är de ekonomiska faktorerna både för arbetsgivaren och medarbetaren. Det gör att arbetsgivare kan erbjuda sina anställda mer – vilket är bra för de anställda – samtidigt som det inte påverkar deras resultat – vilket är bra för arbetsgivaren.

Hur fungerar aktieersättning?

Aktieersättning erbjuder medarbetare aktier direkt när de börjar på företaget eller erbjuder dem en form där de måste stanna på företaget under en viss tid för att få fullt ägande av aktien.

Hur mycket aktier ska man ge anställda?

Nystartade företag skapar vanligtvis aktiesparprogram för medarbetare som omfattar 10–20 % av företagets totala aktier (50 % för grundaren/grundarna och 30–40 % för investerare).

Observera! Publikationen innehåller endast allmän information och Global Shares ger inte, genom denna artikel några råd, oavsett om det gäller juridiska, finansiella, skatterelaterade, företagsrelaterade, professionella eller andra råd. Global Shares Academy är inte en ersättning för professionell rådgivning och ska inte heller användas som sådan. Global Shares åtar sig inget ansvar för tillförlitligheten i informationen i detta dokument.

Läs våra senaste inlägg

Tänkvärt

Registrera dig för att få tänkvärda insikter om en rad ämnen som kan bidra till att ditt företag växer.